Års­redovisning

Fakta om oss

Faktauppgifterna är hämtade från Årsredovisning 2023 Pdf, 727.3 kB, öppnas i nytt fönster..

 • Antal lägenheter: 3307, varav 37 studentlägenheter och 26 KomBo-lägenheter
 • Antal anställda: 61
 • Nettoomsättning: 273,3 Mkr
 • Rörelseresultat: 55,3 Mkr
 • Resultat efter finansiella poster: 29,7 Mkr
 • Balansomslutning: 1 513,0 Mkr
 • Avkastning på eget kapital: 8,2 %
 • Avkastning på totalt kapital: 3,8 %
 • Driftnetto: 97,4 Mkr
 • Direktavkastning på marknadsvärde: 4,3 %
 • Soliditet: 23,9 %
 • Vakansgrad bostäder: 1,2 %
Hjälpte informationen på sidan dig?