Års­redovisning

Fakta om oss

Faktauppgifterna är hämtade från Årsredovisning 2022 Pdf, 12.9 MB, öppnas i nytt fönster..

 • Antal lägenheter: 3322, varav 37 studentlägenheter och 45 KomBo-lägenheter
 • Antal anställda: 53,5
 • Nettoomsättning: 259,7 Mkr
 • Rörelseresultat: 34,4 Mkr
 • Resultat efter finansiella poster: 20,0 Mkr
 • Balansomslutning: 1 484,5 Mkr
 • Avkastning på eget kapital: 5,7 %
 • Avkastning på totalt kapital: 2,4 %
 • Driftnetto: 98,4 Mkr
 • Direktavkastning på marknadsvärde: 4,5 %
 • Soliditet: 24,3 %
 • Vakansgrad bostäder: 1,5 %
Hjälpte informationen på sidan dig?