Nyproduktion

I vårt uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag ingår att bidra till bostads­försörjningen i vår kommun. Vi arbetar både med så kallad bostadisering, där vi omvandlar befintliga ytor till nya lägenheter, men även med nyproduktions­projekt. Flera långsiktiga nyproduktions­projekt kommer att ge oss fler lägenheter i centrum där trygghetsboenden och mindre lägenheter för ungdomar är en viktig del.

Nygatan 3 - mitt i centrum

Två byggnader med sex våningar kommer att uppföras helt i trä. Projektet omfattar 55 lägenheter i storlek 1–4 rum och kök samt en affärslokal i gatuplanet mot Nygatan. Lägenheterna blir ljusa, yteffektiva och välplanerade; de flesta med balkonger in mot den mysiga innergården med gröna samvaroytor.

Vy över tomt på Nygatan 3

Hållbarhet i fokus

Både stomme och fasad blir helt i trä och färgsättningen på fasaden kommer att harmonisera på ett smakfullt sätt med intilliggande träbyggnader.

Byggnation genom trämoduler ger miljömässiga fördelar då den största delen av produktionen sker i fabrik. Behovet av transporter, resurser och tid på byggarbetsplatsen blir mindre än ett traditionellt bygge, vilket innebär minskad klimatpåverkan. För att ytterligare minska klimatpåverkan kommer även fossilfria transporter att användas. Solcellsanläggning och en klimatsmart elbilspool för hyresgästerna kommer även de att bidra till minskade CO2-utsläpp.

Inflyttning

Inflyttning är beräknad till första kvartalet år 2026.

Hjälpte informationen på sidan dig?