Blanketter

Här har vi samlat våra vanligaste blanketter.

Autogiro

Autogiro är gratis och innebär att pengar till din hyra överförs automatiskt från ditt konto till Övikshem i slutet av varje månad. Med autogiro kan du vara säker på att hyran alltid blir betald i tid.

Autogiroanmalan.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte

Från den 1 oktober 2019 gäller nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand samt regler för inneboende och lägenhetsbyte.

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd

För att hyra ut din hyresrätt i andra hand behöver du vårt tillstånd. Om du hyr ut i andra hand utan tillstånd riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Ansökan om andrahandsuthyrning.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Fullmakt vid andrahandsuthyrning.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Information till andrahandshyresgäst.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Personuppgifter vid andrahandsuthyrning.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Provsammanboende.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Lägenhetsbyte ska godkännas

För att få byta din hyresrätt med annan hyresrätt behöver du tillstånd från oss. Både du och den hyresgäst som du vill byta med behöver också som huvudregel ha bott i sin lägenhet i 1 år för att vi ska godkänna bytet. Vi godkänner inte byte till bostadsrätt eller villa.

Ansökan om att byta bostad med annan hyresgäst.pdfPDF (öppnas i ett nytt fönster)

Överlåtelse

Du som hyresgäst har under vissa förutsättningar rätt att överlåta ditt hyreskontrakt. Överlåtelse kan endast ske till make, maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden eller barn. 

Ansökan om överlåtelse av hyresavtal.pdfPDF (öppnas i ett nytt fönster)

Fullmakt för nycklar

Fullmakt för att kvittera ut nycklar.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Fullmakt för att lämna ut nycklar till inflyttande hyresgäst.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Uppsägning

Flytta ut

När du vill avsluta ditt hyresavtal och flytta ska du skicka in en skriftlig uppsägning. Det kan du göra genom att signera uppsägningen som finns på sida 2 i ditt hyresavtal och skicka till oss per post, lämna in i vår reception eller i vår postlåda utanför vår entré på Sjögatan 4A. Vi tar även emot skriftliga uppsägningar via mail till e-postadress info@ovikshem.se. Tänk på att uppge namn och produktnummer för det objekt du önskar säga upp.  

Viktigt att notera att en uppsägning måste komma in innan den sista i månaden för att den ska börja gälla från den 1:a månaden efter.

Uppsägningstiden är tre månader räknat från kommande månadsskifte. Om du exempelvis säger upp din lägenhet den 5 mars börjar uppsägningstiden att räknas från den 1 april och tre månader framåt. Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad.

Du kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta medges endast om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare. Lägenheten erbjuds inte efter vem som kan ta den till önskat uppsägningsdatum utan hyrs ut enligt vår uthyrningspolicy.

Om du också hyr garage, parkeringsplats eller förråd avslutas de automatiskt i samband med uppsägning av lägenheten. 

Blanketten: Uppsägning.pdfPDF (öppnas i ett nytt fönster) 

Hittade du den information du sökte?