Samarbeten och sociala engagemang

Vi vill genom goda samarbeten bidra till att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden, samt ge våra hyresgäster ett mervärde. De föreningar, verksamheter eller evenemang som vi inleder ett samarbete med ska ha en anknytning till våra bostads­områden, beröra många av våra hyresgäster och/eller bidra till kommunens utveckling.

Inrikting

Vi satsar på ett begränsat antal långsiktiga samarbeten med lokal ankytning som ingår i något av följande områden:

  • Sociala projekt och verksamheter
  • Kulturella projekt och verksamheter
  • Idrottsliga och fritidsinriktade projekt och verksamheter

Övikshems affärsidé och övergripande mål styr valet av samarbeten och varje ansökan bedöms utifrån samhällsnytta, målgrupp, värderingar, jämnställdhet och marknads­föringsvärde. Föreningar, verksamheter och evenemang som har barn- och ungdomsverksamhet både för flickor och pojkar prioriteras eftersom vi tycker att jämställdhetsperspektivet är viktigt.

Våra samarbeten ska innebära ett aktivt åtagande, vi ger inga rena bidrag. Detta innebär samarbets­former utöver reklamplats. De ska också ha en klar marknads­föringseffekt som uppfyller det ansökta beloppet där nyttan för våra hyresgäster står i fokus.

Affärsmässighet

Våra samarbeten ska vara affärsmässiga med ömsesidig nytta för båda parter och baseras på skriftliga avtal där målsättning, tidplan och metod för utvärdering regleras. Avtal tecknas endast med motpart som är en juridisk person som har verksamhet inom Örnsköldsviks kommun. Avtalen och de aktiviteter som ingår ska ske på ett öppet sätt och tåla granskning.

Avgränsning

Övikshem stödjer inte:

  • enskilda individer
  • projekt/verksamheter som kan anses kontroversiella
  • projekt/verksamheter som är politiskt eller religiöst bundna
  • genom att ge rabatter på hyreslägenheter
  • projekt/verksamheter som är skadliga för miljön
  • aktiviteter förknippade med verksamheter som strider mot Övikshems värderingar, etik och moral
  • om tid eller resurser saknas för att ta tillvara projektets möjligheter

Ansökningar

Om du uppfyller kriterierna ovan och är intresserad av samarbete är du välkommen att fylla i en ansökan om samarbete. Prövning sker efter skriftligt inkomna ansökningar och beslut tas löpande.

Ansök om samarbete med oss här

Hjälpte informationen på sidan dig?