Ägare och organisation

AB Övikshem, är ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB, vilket är moderbolag i en bolagskoncern som till 100 procent ägs av Örnsköldsviks kommun.

Styrelse

Styrelsen i Övikshem utses av kommunfullmäktige och väljs formellt av bolagsstämman. Styrelsen består av fem till sju ledamöter som är valda av kommun­fullmäktige, samt två representanter för personalen.

Styrelsen i Övikshem består av Mikael Breilin (ordf), Lars Olsson (v ordf), Birgit Backlund Sundman, Maria Sundberg, Roger Näslund, Raghild Backman och Pär Lindberg.

Personalens fackliga organisationer representeras i styrelsen av Kim Grewell och Cecilia Genlund, som även de är fullvärdiga styrelsemedlemmar. Suppleant är Stefan Johansson.

Ledningsgrupp

Övikshems ledningsgrupp består av funktionerna: fastighet, kundcenter, ekonomi/it/processer och hr/kommunikation.

I ledningsgruppen ingår Lars Österlund (vd), Carina Eriksson (chef för ekonomi/it/processer), Maria Häggström (chef för hr/kommunikation), Peter Öberg (fastighetschef) och Maria Flodin (chef för kundcenter).

Organisations­schema

Organisationsschema
Hjälpte den här informationen dig?