Allmän­nyttans klimatinitiativ

Övikshem är med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Bakom klimat­initiativet står bransch­organisationen Sveriges Allmännytta som genom samverkan, ambitiösa mål och ett aktivt erfarenhetsutbyte arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatinitiativet har två övergripande mål: en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). Övikshem har sedan år 2007 minskat bolagets energiförbrukning med över 20 procent och arbetar nu aktivt för att uppnå målen inom Allmännyttans klimatinitiativ.  

Lars Österlund vd och Mikael Breilin då ordförande för AB Övikshem

Lars Österlund vd för Övikshem och Mikael Breilin då ordförande för Övikshem

Hjälpte informationen på sidan dig?