Vår historia

I över 50 år har vi parerat flyttströmmar och svängningar på bostadsmarknaden, förvaltat och försett Örnsköldsvik med hyreslägenheter på bostadsresan genom livet. Syftet då som nu är att erbjuda alla som bor i Örnsköldsviks kommun ett tryggt och hållbart boende.

1970-talet

Vår resa börjar

År 1971 slås kommunerna i Nolaskogs samman till Örnsköldsviks kommun. Bostadsstiftelserna från Anundsjö, Björna, Gideå, Grundsunda, Nätra, Själevad, Trehörningsjö och staden Örnsköldsvik slås då samman till Stiftelsen Hyresbostäder i Örnsköldsvik.

Stiftelsen ombildas till aktiebolag och byter namn till AB Hyresbostäder i Örnsköldsvik, som senare kommer att byta namn till Övikshem.

Verkställande direktör blir Sven-Eric Berggren. Bolaget förvaltar nu cirka 2100 lägenheter och planerar att bygga ytterligare 500 lägenheter de kommande åren.

Bostadsbrist och nyproduktion

I början av 70-talet är det stor bostadsbrist i Örnsköldsvik. Industrierna i kommunen har stora svårigheter att hitta bostäder till personal vid nyanställningar. För att motverka detta bygger vi åtta loftgångshus med 322 lägenheter längst upp på Sörliden. Det blir både höga och låga hus med åtta respektive fyra våningar.

Kvarteret Lindby

Under åren 1977 och 1978 bygger vi kvarteret Lindby i Sörlidenområdet, med ytterligare 91 lägenheter. Kvarteret ligger bekvämt på promenadavstånd från centrum och har en vacker utsikt över staden. Lägenheterna håller en hög standard och liknar ett egnahemsboende med marknära bostäder.

Boinflytande

I slutet av 70-talet vidareutvecklades systemet för boinflytande och särskilda inflytande- och kontaktkommittéer skapades. Idag finns ett särskilt boendeinflytandeavtal med Hyresgästföreningen.

Med dagens teknik finns även fler möjligheter till påverkan, till exempel genom vår kontinuerliga digitala kundundersökning. Resultatet ger oss ett bra underlag för vägval och åtgärder. Andra sätt som används är olika referensgrupper som sätts samman vid nyproduktion eller vid större åtgärder i bostadsområdena.

1980-talet

Fler kvarter i bostadsområdet Sörliden

I början av 1980-talet färdigställs kvarteret Lingbo och Karlshem i bostadsområdet Sörliden med totalt cirka 345 nya bostäder. Med dessa tillskott av nya lägenheter var nu marknaden mättad.

Energisparåtgärder genom nya idéer

År 1981 testar vi nya sätt att ta vara på den värme som avges från utgående ventilation på Sörbyvägen 5–19. Värmen som utvinns används sedan till att värma upp varmvattnet i respektive fastighet

Ny vd

Vid slutet av 1982 lämnar vd Sven-Erik Berggren bolaget efter 12 år som verkställande direktör. Den 1 januari 1983 tillträder Gustaf Lefvert som ny vd för AB Hyresbostäder i Örnsköldsvik.

Ökade arbetsmiljökrav stänger sopnedkast

År 1983 beslutas, efter ökade arbetsmiljökrav, att vi ska ordna en mer miljövänlig hantering av hushållssoporna. Tidigare när hyresgästen kunde slänga sina hushållssopor genom sopnedkastet i trapphuset var renhållningsarbetarna tvungen att bära ut säck för säck genom trapphuset. Vi börjar nu stänga sopnedkasten i vissa delar av våra bostadsområden och särskilda sophus byggs utanför fastigheten vilket förenklar hämtningen av hushållssopor.

Bättre ordning av p-platser

För att skapa bättre ordning på bilparkeringarna i våra bostadsområde inför vi 1983 ett nytt parkeringssystem där hyresgästen hyr en egen parkeringsruta.

Mot bättre tider

Efter flera år med många tomma lägenheter och stora hyresförluster ökar nu efterfrågan på mindre lägenheter. Vi plomberar då ett rum i 100 trerumslägenheter och hyr ut lägenheterna som en tvårummare. Större lägenheter med fyra rum möbleras och hyrs ut som gemensam bostad till studerande.

Stor satsning på utemiljöer

År 1986 genomförs en större satsning på utemiljön i de bostadsområden som byggdes på 50- och 70-talet för att förbättra utemiljön och öka trivseln. Efter statliga bidrag satsas totalt 27 miljoner på ökad växtlighet med träd och buskar samt kolonilotter, jätteschackspel och tennisbanor.

Kvarteret Skottland

Efterfrågan på centrala bostäder ökar och nyproduktion planeras längs Vegagatan. Fastigheten som i folkmun kallas för ”Glashuset” på grund av sin inglasade innergård kommer att bli en omdebatterad fråga i kommunen under planarbetet utifrån fastighetens placering och modernistiska utseende.

Vi byter namn till ÖviksHem

För att hitta ett namn och logotyp som på ett bättre sätt representerar bolaget utlyses en tävling bland hyresgäster och anställda. Totalt kommer det in drygt 100 förslag. Boinflytandekommittén fungerar som jury i tävlingen och utser det vinnande bidraget. Skissen för det nya firmamärket bearbetas därefter av konstnären Bo Westerberg Gren som tar fram den nya logotypen.

Stor invigningsfest!

Lördagen den 29 oktober 1988 bjuder vi in allmänheten till invigning av det så kallade ”Glashuset” i kvarteret Skottland på Vegagatan samtidigt som vi lanserar vårt namnbyte och vår nya logotyp. Konferencier för festligheterna är Staffan Ling, känd från TV.

Kvarteret Ripan

År 1989 färdigställs 34 nya fina lägenheter ovanför kyrkan högt upp på Storgatan i centrala Örnsköldsvik. Utsikten ner mot staden och hamninloppet är fantastisk.

1990-talet

Projektet som lades i malpåse

I början av 90-talet undersöker man möjligheten till ”Kustalpint boende i Örnsköldsvik”. Visionerna omfattade ett hotell samt 300 lägenheter på Varvsbergets sluttning mot fjärden, tillsammans med en bergsbana från staden till Varvsbergets topp. Ett boende med närhet till slalombacke och en 27 håls golfbana på Varvsbergs baksida mot Veckefjärden.

Örnsat kabel-TV

År 1990 går ÖviksHem in som majoritetsägare i det nya lokala kabel-TV-bolaget ÖrnSat. Målsättningen är att kunna erbjuda hyresgästerna ett stort utbud av satellit-kanaler via kabel-TV.

Invigning av kvarteret Schweiz

År 1991 invigs kvarteret Schweiz med 61 nya lägenheter på Bergsgatan i centrala Örnsköldsvik. På gaveln mot Rådhuset smyckas fastigheten med konstverket "Väktaren" av konstnären Ernst Billgren.

Gullvivan seniorboende

År 1992 färdigställs 38 nya lägenheter i två punkthus i Gullänget. Fastigheten ligger i kvarteret Gullvivan och riktar sig till målgruppen pensionärer och äldre. Idag är detta ett +55 boende.

Fler seniorboenden

År 1992 och 1993 bygger vi även seniorboendet Dirigenten i Bjästa samt Doktorshatten i Sund för att möta den ökade efterfrågan på hyreslägenheter för äldre personer som önskar en lättskött bostad nära service och äldreomsorg.

Bohörnan öppnar

År 1996 öppnar Bohörnan drop-in-butik på Nygatan 23 mitt i centrala Örnsköldsvik. Här ska bostadssökande kunna se och anmäla intresse till lediga lägenheter via digital teknik. I Bohörnans skyltfönster presenteras dygnet runt lediga lägenheter via tv-skärmar.

Miljöavtal och årets hyresvärd

År 1997 undertecknar ÖviksHem, som första bostadsföretag i Norrland, ett miljöavtal med Mellersta Norrlands Hyresgästförening om en miljödeklaration av lägenheternas inomhusmiljö. Vi utses även som ”Årets Hyresvärd 1996” av
Hyresföreningen i Jämtland och Västernorrlands län för arbetet med miljödeklarationerna samt vårt arbete för rättvisa hyror mellan olika områden.

Källsortering

År 1999 finns källsorteringsmöjlighet i de flesta av våra bostadsområden. Hyresgästen kan nu källsortera metall, hårdplast, färgat och ofärgat glas, papper, kartong och batterier i de nybyggda källsorteringshusen.

2000-talet

Vi lämnar Mellansel, Björna, Långviksmon och Trehörningsjö

Efter flera år med vikande konjunktur står nu många lägenheter tomma i de bostadsområden som ligger en bit från centrala Örnsköldsvik. De lägenheter som byggdes för arbetare inom industrin står tomma när dessa jobb rationaliserats bort och många flyttat från orten. I början av 2000-talet har vi cirka 10 procent outhyrda lägenheter. Vi säljer nu vissa fastigheter och river även några fastigheter. Vi lämnar även orterna Mellansel, Björna, Långviksmon och Trehörningsjö.

Verksamhet från dotterbolaget SAB Larmjour säljs

Den 1 december 2000 säljer vi verksamheten från dotterbolaget SAB Larmjour till Securitas. Bolaget har varit ett helägt dotterbolag som haft till ändamål att bedriva fastighetsservice, bevakning- och jourverksamhet samt parkeringsövervakning.

Uppfräschad grafisk profil

År 2001 var det åter dags att fräscha upp företagets grafiska profil och ta fram en ny logotyp. Den blå bakgrunden i logotypen skulle här symbolisera himlens och havets färgskiftningar.

Sörbyvägen 5–19 får fjärrvärme

År 2003 till 2004 konverterade vi från el till fjärrvärme på Sörbyvägen 5–19, efter ett bidrag från staten på 30 procent.

Dotterbolaget Örnsat

År 2003 säljer vi 49 procent av aktieinnehavet i Örnsat samt kabel-TV-nätet till Övik Energi. Den 1 december 2005 köper vi tillbaka Övik Energis 49-procentiga aktieinnehav i Örnsat. I och med detta köp var Örnsat återigen ett helägt dotterbolag.

Gustaf går i pension och Olle tillträder som ny vd

År 2006 går Gustaf Lefvert i pension efter 23 år som vd för ÖviksHem. Den 1 februari 2006 tillträder Olle Högdahl som ny vd. Detta år flyttar även Bohörnan till Rådhusgatan.

Vi flyttar huvudkontoret till Hamngatan

Efter 26 år på Rådhusgatan flyttar vi 2007 huvudkontoret till den egna fastigheten på Hamngatan, med kontorslokaler som bättre passar vår verksamhet.

Vi säljer dotterbolaget Örnsat

År 2008 säljs samtliga aktier i Örnsat till Övik Energi.

Vi ansluter oss till Skåneinitiativet

År 2008 ansluter vi oss till Skåneinitiativet med syfte att minska energiförbrukningen med 20 procent under perioden 2007–2016. Efter hårt arbete och många insatser kom vi nästan hela vägen fram, vid utgången av 2016 var Övikshems besparing hela 19 procent.

Välkommen till kvarteret Asien

Den 19 januari 2009 sker inflyttning till vårt nya +55 boende i kvarteret Asien på Bergsgatan 23 i centrala Örnsköldsvik.

2010-talet

Vi öppnar dörren med ny logotyp

Vi definierar vad vi som bolag står för genom våra kärnvärden: trygghet, engagemang och nytänkande. Vi byter även logotyp och profilfärger som följer våra kärnvärden.

Vi säljer dotterbolaget Nöfab

I slutet av 2010 säljer vi dotterbolaget Norra Örnsköldsviks Fastighets AB med det så kallade Skandia-huset i kvarteret Venedig.

Kvarteret Mosebacke

År 2010 bygger vi kvarteret Mosebacke vid den södra infarten till Örnsköldsvik med 32 lägenheter fördelade på nio våningar. På den översta våningen byggs en relaxavdelning med bastu och matsal.

Övikshem satsar på energisparprojekt

Våren 2012 går vi in i ett större energisparprojekt för att minska bolagets energianvändning. Förutom minskad energianvändning medför projektet även en upprustning och modernisering av fastighetsbeståndet, minskade energikostnader, förbättrad inomhusmiljö och minskad klimatpåverkan.

Nu flyttar vi till Sjögatan 4A

I augusti 2014 tar vi vårt pick och pack och flyttar huvudkontoret till Sjögatan 4A där vi delar lokaler med övriga kommunala bolag.

Vi säljer dotterbolaget Söfab

År 2014 renodlar vi vår verksamhet och säljer dotterbolaget Södra Örnsköldsviks Fastighets AB med den tillhörande fastigheten på Hamngatan 11/Nygatan 8 med butiks- och kontorslokaler.

Separat insamling av matavfall

Under år 2014 startar ett projekt kring separat insamling av matavfall. Matavfallsortering införs först i Köpmanholmen, Bjästa, Bredbyn, delar av Husum samt vissa fastigheter i centrum. Idag har vi separat insamling av matavfall i de flesta av våra bostadsområden.

Första spadtaget till Matrosen tas

År 2015 tas första spadtaget till nyproduktionen av kvarteret Matrosen i inre hamnen med totalt 29 lägenheter i ett unikt läge. Den 30 januari 2017 flyttar de första hyresgästerna in.

Lars Österlund blir ny vd

När Olle Högdahl slutar som vd år 2012 går Carina Eriksson in som tillförordnad vd fram till den 25 november 2013 då Anna-Karin Eriksson tillträder som vd. Anna-Karin lämnar posten efter drygt två år och Hans Selling blir tillförordnad vd fram till att Lars Österlund tar över som ny vd den 1 augusti 2016.

Vårt första trygghetsboende

Vi konverterar seniorboendet Linden till trygghetsboende och i november 2016 inviger vi vårt första trygghetsboende tillsammans med hyresgäster, inbjudna och entreprenörer som arbetat med konverteringen.

Ny organisation

År 2017 ser vi över vår organisation och skapar en tydligare inriktning mot kund och fastighet. Kundcenter utökas och tre fastighetsvärdsområden skapas. Bovärdar byter namn till fastighetsvärdar och slås nu samman till fastighetsteam.

Nu finns vi på Facebook

Den 9 april 2018 startar vi vår officiell Facebooksida för AB Övikshem där vi publicerar nyheter, tips kring din bostad men även roliga tävlingar.

Nytt system för kundundersökning

Vi byter system för kundundersökning vilket gör att vi nu kan mäta kundnöjdheten kontinuerligt under året istället för vartannat år som tidigare.

Etappstart i O-ringen från Sörbyvägen

Den 27 juli 2018 startar den sista och avslutande etappen av årets O-Ringen i stålande solsken från Sörbyvägen i bostadsområdet Sörliden.

Pilotprojekt med solceller

I oktober 2018 startar ett pilotprojekt där vi installerar 281 kvm solceller på taket till Sörbyvägen 11.

Medborgarförslag leder till fri internetuppkoppling

År 2018 får alla våra hyresgäster en fri internetuppkoppling på 2 Mbit/sek efter ett medborgarförslag från 13-årige Felix Andersson.

Ny mötesplats på Sörliden

Den nya mötesplatsen mitt i bostadsområdet Sörliden är nu klar. Tillsammans med områdets hyresgäster inviger vi den 3 juni 2019 den med fika, tävlingar och spel på den kombinerade fotbolls- och basketplanen. Vi fick även lyssna på fina musikuppträdanden på den nybyggda scenen.

Vi ansluter oss till Klimatinitiativet

År 2019 går vi med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

2020-talet

KomBo en ny boendeform

I januari 2020 lanserar vi en ny boendeform som vi kallar för KomBo. Boendeformen innebär ett sammanboende med fler personer där du har ett eget rum och delar gemensamma utrymmen med de andra som bor i lägenheten. Flexibelt boende med social samvaro i en trevlig hemmiljö.

Invigning av BoBättre

Den 5 februari 2020 inviger vi vårt nya koncept BoBättre. I de nya lokalerna på Sörbyvägen 10 finns uppbyggda stationer för praktiska moment. Här får våra hyresgäster möjlighet att testa sina kunskaper och samtidigt lära sig nya saker som de har nytta av i sitt boende.

Mona flyttar in

Mona flyttar in i våra digitala kanaler tillsammans med sin katt Frasse och bjuder på roliga påhitt och söker svar på saker som hon undrar över.

Fler digitala kanaler

Nu har vi blivit ännu mer digitala och utöver vår hemsida och Facebook-sida finns vi nu även på Instagram. Här får du följa med bakom kulisserna i vårt dagliga arbete.

Invigning av Trygghetsboendet Ängen

Den 27 oktober 2020 inviger vi Trygghetsboendet Ängen genom en coronaanpassad invigning där vi delar ut välkomstpåsar till hyresgästerna med lite smått och gott.

Vi firar 50 år

År 2021 firar vi att Övikshem som bolag har funnits i 50 år.

Trygghetsboendet Linet

Den 1 september 2022 flyttar de första hyresgästerna in i vårt nya trygghetsboende i Sidensjö – ett trygghetsboende i lantligt läge med mycket vacker natur och en härlig bykänsla.

Nya Mina sidor

I september 2023 genomför vi en större uppgradering av vårt fastighetssystem för att effektivisera vår verksamhet och kunna erbjuda dig en ännu bättre service. Den digitala tjänsten Mina sidor får ett nytt utseende och ny funktionalitet för kundkommunikation.

Övikshem säljer 607 lägenheter

Övikshem säljer 607 bostadslägenheter till Westerlinds Residensia med övertagande den 2 maj 2024. Försäljningen berör adresserna: Ångermanlandsgatan 10, Fågelsångsvägen 7–15, Fågelsångsvägen 3–5, 2–4, Ekvägen 1–5, Rundvägen 1–13, Fågelsångsvägen 15 D och Järvstagatan 1–3 och 7.

Hjälpte informationen på sidan dig?