Journummer

Akuta fel och störningar utanför kontorstid

Fastighetsjouren 0660-29 93 65

Vid allvarliga fel och störningar som inträffar när kundcenter inte har öppet ska du istället ringa till vår fastighets­jour. Exempel på akuta fel är till exempel: stopp i avloppet, vattenläcka, trasig frys eller att hissen inte fungerar.

Brand, olyckor eller inbrott

Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

Skadedjur och ohyra

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet, i tvättstugan eller i annat gemensamt utrymme är du skyldig att genast anmäla det till kundcenter på telefonnummer 0660-29 93 50 så att skadedjuren/ohyran inte sprider sig.

Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.

Hjälpte informationen på sidan dig?