Säkringar

I din lägenhet finns en elcentral, oftast i hallen eller i klädkammaren. Elcentralen innehåller säkringar som skyddar elsystemet från överbelastning. Det finns två sorters säkringar: säkringar du byter och automatsäkringar.

Det vanligaste i nybyggda eller nyrenoverade hus är att man har automatsäkringar. Dessa säkringar går inte sönder utan det räcker att du stänger av de elapparater som överbelastat systemet och sedan trycker upp säkringsknappen.

Automatsäkring där man trycker upp säkringsknappen för att återställa om en säkring har löst ut.

Äldre proppsäkringar behöver bytas när de går sönder. På den säkring som gått sönder har den lilla färgade kulan, som sitter i mitten av proppen, lossnat. Skruva ut säkringen och byt till en ny säkring som har samma färg på kulan som färgen på bottenplattan i elcentralen. Försök aldrig laga trasiga säkringar – det kan leda till överbelastning med brand som följd!

Proppsäkring där man byter en propp om en säkring har lösts ut.

I nya elcentraler sitter också en jordfelsbrytare. Den känner av om någonting är fel i elsystemet och stänger då av strömmen. Om lägenheten blir strömlös, dra ur kontakten till den apparat som du nyss kopplat in och återställ sedan jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som fallit ned. Om jordfelsbrytaren fortfarande slår ifrån behöver du göra en felsökning. Börja med att slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren. Slå sedan på säkringarna, en i taget, tills du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån.

Om du inte hittar orsaken till att jordfels­brytaren eller en säkring slår av gör du en felanmälan.

Hjälpte informationen på sidan dig?