Tillgänglighetsredogörelse

AB Övikshem står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.ovikshem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och arbetar för att åtgärda detta.

Mina sidor är ett system som är kopplat till vårt fastighetssystem. Systemet implementerades innan september 2018 och kommer inte kunna anpassas enligt Webbdirektivet innan 23 september 2020. Tyvärr fungerar inte tab-markering på samtliga valbara alternativ. Det finns även brister i färgnyanser och vägledande information så som att nya fönster öppnas.

AB Övikshem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av www.ovikshem.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vid byte eller uppgradering av fastighetssystem krävs att systemet uppfyller ställda lagkrav.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från ovikshem.se i något annat format kan du kontakta vårt kundcenter.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem meddela oss gärna så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Hjälpte informationen på sidan dig?