Vattenläcka Själevad - hela centralorten uppmanas spara vatten

Miva arbetar med att laga en vattenläcka i Själevad. För att underlätta reparationsarbetet har alla tryckstegringar runt centralorten med omnejd stängts av, vilket får till följd att trycket i vattenledningarna minskar eller helt uteblir samt att våra vattenreservoarer inte fylls på. Fram till att läckan är helt åtgärdad uppmanas därför alla i centralorten med omnejd att spara på vattnet i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att inte ett större område ska bli helt utan vatten.

Följ ärendet på Miva.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.