Nyhetsarkiv


  • HLR-utbildning ger ökad trygghet på arbetsplatsen


    Senaste veckan har Övikshems personal varit på kurs i hjärt- och lungräddning. Kursen har bland annat förberett deltagarna på att upptäcka varningssignaler eller sjukdomssymtom hos sin omgivning men ä...

  • Hyresförhandlingarna lämnas över till HMK för medling


    Förhandlingarna mellan Övikshem och Hyresgästföreningen har ännu inte resulterat i en överenskommelse om justering av hyror för 2023.Vad händer nu?Nu kommer ärendet lämnas över till Hyresmarknadskommi...

  • Bättre avfallshantering genom design


    Som en del i arbetet med att förbättra avfallshanteringen i Örnsköldsviks kommun har ett av miljörummen på Valhallavägen 38 designats utifrån idén om att det ska vara lätt att göra rätt.I samarbete me...
Hjälpte informationen på sidan dig?