Bättre avfallshantering genom design

Som en del i arbetet med att förbättra avfallshanteringen i Örnsköldsviks kommun har ett av miljörummen på Valhallavägen 38 designats utifrån idén om att det ska vara lätt att göra rätt.

I samarbete med designforskare på Mittuniversitetet har miljörummet fått en redesign med bland annat sortingsskyltar på flera språk och tavlor som visar exempel på sorterat avfall. Återbruk från Startpunkten har använts för att skapa en trevligare och ljusare miljö som uppmuntrar till bättre avfallshantering. I rummet finns bland annat flertalet återvunna guldspeglar, en bänk för avlastning och sortering av batterier och glödlampor, doftpinnar i fönstren och en pall som underlättar för den som inte når upp.

Med syftet att minska mängden plast i matavfallet har även nya skyltar satts upp på container för matavfall och ett kampanjmaterial med matavfallspussel delades ut på området. Tydligare intruktioner finns likaså på plats för vad som är restavfall. I designprocessens olika faser har representanter från Övikshem, Miva och Stena deltagit.

Nu vill vi gärna veta vad du tycker och om du har fler idéer. Välkommen att höra av dig till någon av oss:

Isabell Sundberg, Övikshem: isabell.sundberg@ovikshem.se

Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet: anna-sara.fagerholm@miun.se