Vi lyssnar – dina svar hjälper oss i vårt arbete framåt

Det är viktigt för oss att veta hur du trivs. Vad är det som är bra och vad anser du går att förbättra? I vår kundundersökning har du chansen att tycka till. Resultatet från mätningen ligger till grund för hur vi planerar och prioriterar vårt arbete framöver. Med hjälp av dina svar kan vi utveckla våra bostadsområden och göra ditt boende ännu mer tryggt och trivsamt.

Tillsammans är ni nästan 1400 personer som varje år svarar på vår kundenkät, vilket ger oss en tydlig bild av hur ni tillsammans tycker det är att bo hos oss. Att ni dessutom skriver egna kommentarer är något vi verkligen uppskattar. Vi läser alla kommentarer och har som målsättning att svara alla som har tagit sig tid att skriva till oss.

Hur går undersökningen till?
För att vi ska få en så korrekt verklighetsbild som möjligt har vi valt att skicka ut vår kundenkät året runt - sommar som vinter. Utskicken slumpas och det innebär att du och din granne kanske svarar på enkäten med flera månaders mellanrum. Anledningen till att vi efterfrågar svar från olika årstider är att olika frågor är aktuella vid olika tidpunkter. Och i stället för att få en ögonblicksbild en gång per år kan vi nu följa kundnöjdheten löpande under hela året vilket även ger oss möjligheten att fånga upp förändringar i ett tidigt skede. Genom att kontinuerligt analysera resultatet skapar vi sedan våra handlingsplaner, vissa kan vi ganska snabbt åtgärda medan andra behöver mer resurser och tar därför lite längre tid.

Vad har vi gjort?
Här är några exempel på förbättringar vi har gjort efter tidigare synpunkter som kommit till oss via enkäten:

Utemiljö

En trevlig utemiljö betyder mycket för att ett bostadsområde ska vara trivsamt och vi strävar alltid efter att underhållet av utemiljön ska förbättras. I flera områden har vi planterat nya växter i rabatter, bytt utemöbler och uppdaterat vissa lekytor.

Ta del av ett fint exempel på vad vi har gjort i lekparken i kvarteret Sälgen i bostadsområdet Valla.

Trygghet

Det ska kännas tryggt att bo hos oss och vi genomför kontinuerligt en så kallad utesyn av våra bostadsområden bland annat för att se över om det finns platser som kan kännas otrygga när det är mörkt. Det har medfört att vi har förbättrat belysningen i några av våra områden och klippt ner buskar och träd för att skapa ljus skapa ljusa, öppna ytor som känns trygga.

Städning av trapphus

För att öka trivseln har vi justerat våra städavtal. I samband med det valde vi dessutom att plocka ur ett bostadsområde ur upphandlingen och ta tillbaka städet i egen regi för att utvärdera om det är möjligt att införa eget städ i fler bostadsområden. Att gå igenom ett städat trapphus på väg till sin lägenhet gör mycket för trivseln i fastigheten och i undersökningen kan vi se att ni uppskattar denna insats.

Tack för att du svarar - det är smart för dig
Att svara på kundundersökningen är din chans att påverka ditt boende. Genom att svara på frågor om oss som hyresvärd och ge oss dina förslag på förbättringar har du gett oss mycket mer än bara din tid.

Tack för din återkoppling!