Övikshem vill fortsätta utveckla Örnsköldsvik

Som ett led i utvecklingsarbetet har styrelsen i Övikshem tagit ett beslut att påbörja en process för en möjlig försäljning. Beslutet är förankrat hos ägaren och omfattar delar av fastighetsbeståndet.

Förslaget är inlämnat till kommunfullmäktige som ett beslutsärende och omfattar en försäljning på cirka 600 lägenheter. Bolaget har gjort bedömningen att detta är rätt volym för att det ska vara intressant för andra aktörer.

En försäljning skapar handlingsfrihet för bolaget genom att det frigör kapital till nyproduktion och vidareutveckling av befintligt bestånd. Den öppnar också för andra aktörer på bostadsmarknaden att utveckla sin verksamhet i Örnsköldsvik.

Styrelsen anser att detta är en bra väg framåt för att kunna bibehålla en trygg ekonomi i bolaget men också bidra till Örnsköldsvik kommuns mål om en befolkningstillväxt kommande år, säger Lars Olsson, styrelseordförande Övikshem.

I det kommande urvalet av en tänkt köpare, så använder bolaget en tydlig urvalsprocess, då det är viktigt för Övikshem och Örnsköldsviks kommun att köparen fortsätter förvalta beståndet på ett betryggande sätt för boende och kommunens utveckling. Bolaget söker en finansiellt stark och erfaren köpare med planer och ambitioner att investera och bidra till utvecklingen i Örnsköldsvik. Det kommer även vara viktigt att köparen kan redovisa ett hållbarhetsarbete ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv, samt planer kring tänkt lokal förvaltningsorganisation.

Det totala antalet lägenheter hos Övikshem i dag uppgår till cirka 3300. Bolaget har för avsikt att även efter en eventuell försäljning finnas kvar på de orter/områden där bolaget verkar idag och fortsatt ha ett varierat utbud av bostäder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Österlund, VD, AB Övikshem
Telefon: 0660-29 93 21
lars.osterlund@ovikshem.se

Lars Olsson, Styrelseordförande, AB Övikshem
lars.olsson@ornskoldsvik.se