Övikshems kulturstipendium 2024

Vi är stolta över vårt samarbete med Kulturskolan i Örnsköldsvik, som jobbar för att främja kulturverksamhet för ungdomar i vår stad. Genom detta samarbete stöttar vi Kulturskolans externa verksamheter så som föreställningar, instrument, konserter, resor, läger och andra aktiviteter som kompletterar den ordinarie undervisningen.

Anchela Signell överlämnar
en check till Rasmus Grip som symbol för Övikshems sponsringsengagemang av Kulturskolan

Foto: Anchela Signell, Övikshem och Rasmus Grip, Kulturskolan Örnsköldsvik

Övikshem delar även ut stipendier till elever vid Kulturskolan för att uppmuntra deras fortsatta konstnärliga utveckling. Den 14 juni delade vi ut 2024 års stipendium under festliga former på vårt trygghetsboende Linden, där Kulturskolans musikelev Elvy Johansson spelade för oss. Årets stipendiater fick ta emot utmärkelsen av Anchela Signell, Övikshem och Rasmus Grip, Kulturskolan.

Kulturskolans musikelev Elvy Johansson spelar stråkinstrument

Foto: Kulturskolans musikelev Elvy Johansson

Stort grattis säger vi till stipendiaterna: Arvid Strömberg, Isabelle Ehlin och Elvy Johansson samt Malte Byhamre och Esmeralda Byhamre som inte kunde närvara vid utdelningen då de befann sig på ett musikläger.

Stipendiaterna Arvid Strömberg, Isabelle Ehlin och Elvy Johansson med sina stipendiumdiplom.

Foto: Stipendiaterna Arvid Strömberg, Isabelle Ehlin och Elvy Johansson