Övikshem bygger nytt i centrala Örnsköldsvik

Styrelsen för AB Övikshem har nu fattat beslut om att Övikshem ska nyproducera 55 lägenheter på Nygatan 3, i centrala Örnsköldsvik. Två byggnader med sex våningar kommer att uppföras helt i trä. Med hållbart producerade bostäder och smarta lösningar vill Övikshem erbjuda attraktiva hyresrätter mitt i stadskärnan.

Välplanerade lägenheter

Projektet omfattar 55 lägenheter i storlek 1–4 rum och kök samt en affärslokal i gatuplanet mot Nygatan. Lägenheterna blir ljusa, yteffektiva och välplanerade; de flesta med balkonger in mot den mysiga innergården med gröna samvaroytor.

Det känns fantastiskt roligt att vi nu äntligen kan starta nybyggnation på vår tomt på Nygatan 3. Vi har i projekteringen av detta bygge satsat mycket på hållbarhet och smarta lösningar. Med detta vill vi bidra till att utveckla hyresrätten i Örnsköldsvik, säger Lars Österlund, vd för AB Övikshem.

Både stomme och fasad blir helt i trä och färgsättningen på fasaden kommer att harmonisera på ett smakfullt sätt med intilliggande träbyggnader.

Ett positivt tillskott av attraktiva hyresrätter på bostadsmarknaden blir även mycket viktigt för att möta den inflyttning som nu sker i och med den lokala industrins expansion, säger Lars Olsson, ordförande för AB Övikshem.

Hållbarhet i fokus

Byggnation genom trämoduler ger miljömässiga fördelar då den största delen av produktionen sker i fabrik. Behovet av transporter, resurser och tid på byggarbetsplatsen blir mindre än ett traditionellt bygge, vilket innebär minskad klimatpåverkan. För att ytterligare minska klimatpåverkan kommer även fossilfria transporter att användas.

Solcellsanläggning och en klimatsmart elbilspool för hyresgästerna kommer även de att bidra till minskade CO2-utsläpp.

Inflyttning sker under första kvartalet år 2026.

Vy över tomten på Nygatan 3

Bild: Vy över tomten på Nygatan 3