Nya hyror för år 2023

Övikshem har tillsammans med Hyresgästföreningen Region Norrland kommit överens om en hyreshöjning på 4,27 procent från och med 1 januari 2023. Hyreshöjningen berör samtliga lägenheter, bilplatser, förråd och lokaler med förhandlingsklausul.

Den nya hyran gäller från 1 januari 2023 vilket innebär att retroaktiv hyra för januari, februari, mars och april kommer att delas upp på hyresavin för maj, juni, juli och augusti.

I årets hyresförhandlingar fick Övikshem och Hyresgästföreningen hjälp av Hyresmarknadskommittén med beslut om hyresjustering. Detta eftersom en överenskommelse inte kunde träffas i de lokala förhandlingarna.

Varför höjs hyrorna?

Under det senaste året har den allmänna kostnadsutvecklingen stigit i takt med inflationen, vilket medför ökade kostnader på exempelvis sophantering, el och material. I och med det påverkas även kostnaderna rörande reparationer, vattenskador och underhåll vilka är stora poster för ett fastighetsbolag.

Årets höjning är den första sedan införandet av den så kallade trepartsöverenskommelsen där Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen gemensamt utgår från samma ekonomiska faktorer i förhandlingarna.

Det känns skönt att vi äntligen har en överenskommelse och att årets hyror är klara. Det har varit en utmanande förhandling för både parter. Å ena sidan har vi behövt hantera den extrema kostnadsutvecklingen, å andra sidan har vi behövt navigera med en ny trepartsöverenskommelse som förhandlingsmodell. Vi är övertygade om att alla parter i förlängningen kommer att dra nytta av modellen och att vi kommer att ha en bättre förståelse för varandra inför framtida år, säger Lars Österlund, vd för AB Övikshem.

Hur räknar jag ut min nya hyra?

För att räkna ut din nya månadshyra multiplicerar du din nuvarande hyra med 1,0427. Räkneexempel: för ett hushåll som betalar 5 000 kr i hyra för sin lägenhet betyder uppgörelsen om 4,27 procent att månadshyran höjs med 213,50 kr.

Hyreshöjningen gäller från 1 januari 2023 vilket betyder att du ska betala den nya hyran från 1 januari. Eftersom hyresförhandlingarna inte blev klara förrän i mitten på april kunde inte hyrorna justeras förrän på hyresavin för maj. Detta innebär att hyreshöjningen som skulle betalas under januari till april istället kommer att läggas in på hyresavier för maj till augusti.

Räkneexempel för hushåll med månadshyra på 5000 kr:

År 2023

Månadshyra att betala

Januari

5000 kr

Februari

5000 kr

Mars

5000 kr

April

5000 kr

Maj

5427 kr (Ny månadshyra+ 213,50 kr retroaktiv del för januari)

Juni

5427 kr (Ny månadshyra+ 213,50 kr retroaktiv del för februari)

Juli

5427 kr (Ny månadshyra+ 213,50 kr retroaktiv del för mars)

Augusti

5427 kr (Ny månadshyra+ 213,50 kr retroaktiv del för april)

September

5213,50 kr

Oktober

5213,50 kr

November

5213,50 kr

December

5213,50 kr

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundcenter på tfn 0660-29 93 50 vardagar klockan 09.00–15.00.