Hyresförhandlingen för 2024 lämnas över för medling

Förhandlingen mellan Övikshem och Hyresgästföreningen har ännu inte resulterat i en överenskommelse om hyreshöjningen för 2024. Nu har ärendet lämnats över till Hyresmarknadskommittén för medling.

Vad händer nu?

Hyran kommer inte justeras innan det finns en överenskommelse. I dagsläget kan vi inte ge besked om när hyresförhandlingen kommer vara avslutad. Det beror bland annat på när ärendet tas upp i HMK och hur lång den processen blir. Så fort en överenskommelse nåtts meddelar vi alla hyresgäster via Mina sidor.