Förstudien för Vasaparken presenteras

Illustration: Arne Wistedt TM konsult och Mikael Westin, Tecnicon.

Bildtext: I sluttningen från EFS fastighet ned mot parkeringen på gamla busstationen föreslås kultur- och boendekonceptet Vasaparken få sin placering. Illustration: Arne Wistedt TM konsult och Mikael Westin, Tecnicon.

Nu presenterar Övikshem, EFS och Örnsköldsviks kommun förstudien över hur kultur- och boendekonceptet Vasaparken i Örnsköldsvik kan förverkligas. Det handlar om en utveckling av EFS fastighet i ett attraktivt läge i centrala Örnsköldsvik till att innehålla trygghetsboende, studentlägenheter, kyrka, café och kulturverksamhet.

Det här är ett koncept som är intressant utifrån den positiva utveckling det innebär för Örnsköldsvik när det gäller kultur, mötesplatser och bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén. Nu måste förstudien hanteras vidare i styrelser, nämnder och de politiska partierna för att kunna besluta om fortsättningen.

Vasaparken kommer enligt förstudien att innehålla ett scenrum med upp till ungefär 950 sittande och stående i publiken, 20 lägenheter för trygghetsboende och 40 ungdoms- och studentlägenheter samt restaurang, kafé och kyrksal som kan användas till kulturverksamhet med publik och en foajé som kan bli en mötespunkt för alla.

EFS är en gudstjänstfirande församling mitt i centrum, vi tror på en Gud för alla. Vasaparken kan ge människor möjlighet att möta den Gud som vi tror på, i en varm trygg miljö, där olika sorters kulturer möts. Alla generationer kan skapa möten som utvecklar, enar och skapar förståelse och respekt för varandra, säger Björn Hellholm ordförande för EFS fastighetsförening.

Kärnan i den nya byggnaden, som byggs i anslutning till den befintliga, är en stor, flexibel och välutrustad byggnad med scener, publikutrymme och loger. Lokalerna kan även delas av och användas separat till övningsverksamhet för dans, teater, musik och olika utställningar. Genom Vasaparken förbättras även möjligheterna för evenemangs- och konferensverksamhet i Örnsköldsvik.

Vårt fortsatta samarbete är viktigt och kommer att bidra till utvecklingen av Örnsköldsviks varumärke. Vasaparken kopplar samman den centrala stadskärnan mot inre hamnen och skapar naturliga flöden av människor och aktiviteter, säger Lars Österlund VD för Övikshem. Vasaparken bidrar även till utvecklingen av attraktiva bostäder där fokus kommer att ligga på social samvaro och trygghet.

Förstudien kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 1 december.