Aktuell information kring dagens snöröjning - 18 januari

Vi har satt in extra resurser för snöröjning med anledning av den oranga varning som SMHI har utfärdat för vind i kombination med ihållande snöfall. Vid stora snömängder tillsammans med kraftig vind tar det längre tid innan hela bostadsområdet är snöröjt, vilket påverkar framkomligheten. Blåsten gör tyvärr att det driver igen där det nyss har skottats. Vi prioriterar i första hand snöröjning av in- och utfarter till bostadsområdet samt entréer.

Extra många handskottare har även satts in tillsammans med att egen personal går ut och handskottar. Vi prioriterar just nu yttre skötsel vilket innebär att det kan ta längre tid att hantera vanliga serviceordrar. Tack för din förståelse!

Vi vädjar också till alla föräldrar att hålla uppsikt över barnen som leker ute så att inga olyckor sker när traktorerna snöröjer.

Om parkeringsplatser

Hyr du en parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning på din parkeringsplats och framför ditt garage eller din carport. Tänk på att inte lägga snön på annan parkeringsplats eller på redan skottade ytor. När vi har snöröjt kan det även bli en kant med snö vid din parkering eller carport som du själv behöver ta bort. Det blir enklare om du tar bort den så snart som möjligt så att den inte fryser till.