Sopsortering

I de flesta av alla våra bostadsområden finns särskilda rum eller små hus för sortering av hushållssopor eller hushållsavfall som det också kallas. Här finns uppmärkta kärl som gör det enkelt för dig att sortera ditt avfall på rätt sätt. Om många sorterar fel är det inte bara dåligt för miljön, det innebär även onödiga kostnader.

Restavfall

Med restavfall menas de sopor som du kastar hemma i soppåsen efter att du sorterat ut matavfall och det som ska källsorteras.

Matavfall

Matavfall är sådant som blir över då du lagar mat eller har ätit. Vi har i de flesta av våra bostadsområden separat insamling av matavfall. Frågor och svar om matavfall

Källsortering

Källsortera dina tomma förpackningar och lästa tidningar.

 • Glas­förpackningar

  Här lämnar du:

  • Glasflaskor
  • Glasburkar

  Lämna inte:

 • Metall­förpackningar

  Här lämnar du:

  • Rena och torra metallförpackningar
  • Konservburkar
  • Folieformar
  • Dryckesburkar utan pant
  • Aluminiumfolie
  • Tuber för mat
  • Lock och kapsyler

  Lämna inte:

 • Pappers­förpackningar

  Här lämnar du pappersförpackningar så som:

  • Kassar av papper
  • Mjölk- och juicepaket
  • Mjöl- och sockerpåse
  • Pasta- och flingpaket
  • Present- och julpapper
  • Skokartonger
  • Toalettrullar
  • Tvättmedelskartonger

  Lämna inte:

  • Kuvert och glansigt eller plastat omslagspapper. Detta lägger du i dina hushållssopor och kastar på restavfall.
 • Plast­förpackningar

  Här lämnar du plastförpackningar så som:

  • Hårda plastförpackningar som burkar, flaskor, plastlock och korkar.
  • Mjuka plastförpackningar som påsar, refillpaket, tuber och plastfolie/plastfilm.

  Lämna inte:

 • Tidningar och returpapper

  Här lämnar du:

  • Dags- och veckotidningar
  • Magasin och tidskrifter
  • Kataloger och broschyrer
  • Reklamblad
  • Kontorspapper

  Lämna inte:

  • Kuvert ska sorteras som restavfall
  • Pappersförpackningar och presentpapper ska sorteras som pappersförpackningar

  Tänk på!

  • Papperskassen som du burit dina tidningar i lägger du i behållaren för pappersförpackningar. Ta även bort plastomslag runt tidningar och reklam och sortera som plastförpackning.

Grovavfall

Grovavfall är stora saker som inte går ner i din soppåse, till exempel trasiga möbler, gamla cyklar, trädgårdsmöbler, barn­vagnar, större mängder wellpapp, mattor och plastgranar.

Övikshem har ingen möjlighet att ta hand om ditt grovavfall. Du ska själv lämna det vid någon av Mivas återvinningscentraler, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. det är kostnadsfritt för dig som privatperson. Om du inte har möjlighet att själv frakta bort ditt grovavfall till återvinningscentralen kan du mot en avgift beställa hämtning av grovavfall och elektronik på Mivas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via deras kundtjänst på tfn 0660-330 400.

Elavfall

Allt som har sladd eller batteri räknas som el-avfall och du ska själv lämna ditt elavfall på någon av Mivas återvinningscentraler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Exempel på elavfall är: datorer, hifi, telefoner, mobiler, TV-apparater, DVD/video, hushållsmaskiner och eldrivna verktyg.

Hittade du den information du sökte?