Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret är ett fyrsiffrigt nummer som finns i Lantmäteriets register. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns. Du hittar detta nummer på ditt hyresavtal eller till höger på trapphusbladet som sitter i respektive trapphus. Ditt hyresavtal hittar du på Mina sidor.

Lägenhetsnumret behöver du vid:

  • Folkbokföring
  • Adressändring
  • Ev. tecknande av elavtal

Lantmäteriverkets lägenhetsnummer är ett helt fristående lägenhetsregister och ska inte förväxlas med våra lägenhetsnummer som är de fyra sista siffrorna i lägenhetens produktnummer.

Hjälpte informationen på sidan dig?