Underhållsplaner

Vi gör kontinuerliga underhållsplaner för våra fastigheter. Under år 2022 planerar vi bland annat att genomföra följande projekt. Planen är preliminär och kan ändras. Vissa projekt stäcker sig över flera år.

Bruksvägen 21 – Nytt låssystem

Skolvägen 2-10 – Takbyte

Näsgatan/Trädgårdsgatan – Fönsterbyte

Näsgatan/Trädgårdsgatan – Byte av element

Bergsgatan 1 – Utemiljö

Storgatan 44 – Byte ventilationsaggregat

Ångermanlandsgatan 10 – Nytt system för motorvärmarstyrning

Hammarvägen – Nya matavfalls- och restavfallsbehållare

Hammarvägen – Asfalt

Hammarvägen – Vattenledningar och skyddsrum

Pensionärsgatan – Vattenledningar

Fågelsångsvägen och Ekvägen – Fönsterbyte

Fågelsångsvägen och Ekvägen – Byte av dränering och vattenledningar

Fågelsångsvägen, Ekvägen och Rundvägen – Nytt system för tvättstugebokning

Rundvägen 1-13 – Fönsterbyte

Pensionärshemsvägen, Stiftelsevägen 2-3, Bruksvägen 100 – Stambyte med badrumsrenovering och köksrenovering

Pensionärshemsvägen, Stiftelsevägen 2-3, Bruksvägen 100 – Nytt system för tvättstugebokning och passersystem

Mycklingsvägen 8-12 – Takbyte

Mycklingsvägen 8-12 – Porttelefoni med låsta entréer och elektroniska trapphustavlor

Myntvägen 1-3 och 5 – Köksrenovering

Myntvägen 1-3 och 5 och Fyrkvägen 14 – Nytt låssystem

Mycklingsvägen, Myntvägen och Fyrkvägen – Nytt system för motorvärmarstyrning

Järvstagatan 2-16 – Stambyte med badrumsrenovering

Sörbyvägen 5-19 – Installation av frånluftvärmepumpar

Sörbyvägen 12 – Ny lekyta för yngre barn

Sörbyvägen 20 och 24 – Hissbyte

Valhallavägen 38 – Stambyte med badrumsrenovering samt installation av nytt ventilationssystem

Valhallavägen 38 – Utemiljö

Valhallavägen 38 – Byte takfläktar

Valhallavägen 35 – Basketplan

Valhallavägen 49-51 – Byte av vattenledningar

Valhalla 35-47 – Utemiljö

Valhalla 35-49 – Takbyte

Valhallavägen 41 – Komplettering lekpark

Fyrklövern i Sidensjö – Ombyggnad till Trygghetsboende

Nygatan 3 – Nyproduktion

Hjälpte informationen på sidan dig?