Byta bostad

Vill du byta boende inom AB Övikshem måste du ha haft förstahandskontrakt för din nuvarande bostad i minst sex månader innan möjlighet till byte ges. Om du redan hyr en bostad hos oss gäller det aktuella hyresavtalets uppsägningstid, med följande undantag: Om du bor i en hyresbostad och vill flytta till en ny lägenhet (förstahandsavtal) hos oss, har du till den 14:e varje månad på dig att säga upp din nuvarande bostad, annars kan du behöva betala dubbelhyra under uppsägningstiden.

Exempel: Om du hyr en bostad av oss och vill byta till annan lägenhet hos oss med inflyttning 1 juli, måste du säga upp din nuvarande lägenhet senast den 14 april för att inte drabbas av dubbla hyror.

 

Hittade du den information du sökte?