Stor upprustning av utemiljöer på Sörliden

Så här är planen att mötesplatsen på Sörliden ska byggas upp.

Örnsköldsviks kommun och Övikshem gör gemensam sak och skapar en ny mötesplats och en ny yta för spontanidrott på Sörliden. Samtidigt rustas skolgården upp. Satsningen är en del i ett samverkansprojekt för att lyfta bostadsområdet, öka trivseln och möjligheten till aktivitet och gemenskap. I projektet medverkar även Sörliden-Valla samverkansförening och Sörlidenskolan.

Mötesplats

Mötesplatsen byggs i närheten av den befintliga lekplatsen, på Sörbyvägen 10, som Övikshem samtidigt fräschar upp och utökar med aktiviteter för flera åldrar. Här kommer det att finnas möjlighet att spela basket och fotboll, klättra och ta sig över hinder. Det blir även plats för social samvaro med sittplatser, grillning och en utescen.

– Vi ville skapa en naturlig möteplats för våra hyresgäster. Stort fokus har lagts på en miljö som är inkluderande för alla, där stor som liten ska kunna träffas och ha roligt. När vi startade projektet, för ett och ett halvt år sedan,var vår tanke att engagera de boende i området och det har fungerat väldigt bra, säger Maria Ölund, förvaltare på Övikshem.

Spontanidrottsplats - Trippeltrixparken

Den nya spontanidrottsplatsen anläggs i området vid Sörbyvägen 24, där det idag finns en grusplan. Där blir det bland annat bollplaner och frisbee-korgar, hinderbana och klätterlek, cykelstig och pumptrack för kickbike, bmx, och skate. Utöver alla utmanande aktiviteter blir det också plats för social samvaro samt mer grönska och ny belysning. Den nya mötesplatsen får namnet Trippeltrixparken. Med det förslaget vann Sörlidenskolans klass 1b en namngivningstävling som hade riktats till eleverna.

Det som nu byggs och färdigställs på Sörliden är sådant som boende och skolbarn i området framfört önskemål om. Bland annat har 100 elever från Sörlidenskolan fått följa med på promenader och berätta vad de skulle vilja göra i området.

– Vi delade upp barnen i olika åldrar och även i pojk- och flickgrupper för att alla skulle ha möjlighet att göra sin röst hörd och uttrycka sina önskemål. Idéerna skiftade både beroende på ålder och kön, berättar landskapsarkitekt Cecilia Ek, av de som höll i promenaderna.

Skolgård

Sörlidenskolans utemiljö får också ett lyft.

– Örnsköldsviks kommun satsar på underhåll av utemiljöerna vid bland annat skolor och förskolor. I år är det Sörlidenskolans tur att få en förbättrad utemiljö. Skolgården ska bli grönare, tryggare och roligare. Projektet delfinansieras av Boverket som har bidragit med särskilda medel för bättre skolgårdar. Nya gungor, planteringar och sittplatser är några av de saker som ska ordnas, säger verksamhetsutvecklare Anna Pettersson.

Gemensam investering

Byggnationerna beräknas komma igång under sensommaren 2018. Tillsammans spenderar kommunen och Övikshem 5,2 miljoner kronor på upprustningen av Sörliden. I summan ingår drygt 1,7 miljoner kronor i stöd från Boverket.

Ytterligare information

Maria Ölund, förvaltare Övikshem, 0660-29 93 62
Cecilia Ek, landskapsarkitekt, samhällsbyggnadsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun, 0660-880 51
Anna Pettersson, verksamhetsutvecklare utemiljöer, konsult- och serviceförvaltningen, Örnsköldsviks kommun, 0660-887 30
Bert Grundström, Sörliden-Valla samverkansförening, 0660-26 50 76