Snöröjning pågår för fullt

Vi har fortfarande en klass 3-varning för snöfall som kan ge mycket kraftig drivbildning. Enligt SMHI kommer vädret att fortsätta under hela morgondagen. Snöröjning ute i våra bostadsområden pågår för fullt med extra resurser. Blåsten är tyvärr ett stort problem och det driver fort igen där det nyss har skottats.

Fokus ligger på att snöröja runt entréer samt vid in- och utfarter. Arbetet fortsätter även nattetid och under morgondagen. Vi räknar med att det kommer ta hela veckan innan alla ytor är snöröjda. Handskottarna har precis påbörjat sin andra omgång och det tar mycket tid att handskotta alla loftgångar. De arbetar på så gott det går innan de tar paus under natten.

Vi uppmanar alla som kan att hålla sig hemma och inte ge sig ut i trafiken. Snöröjarna har vid flera tillfällen fått lägga tid på att dra lös fordon som sitter fast och blockerar framfarten.

Tack alla hyresgäster som hjälper till att skotta, det uppskattar vi verkligen i detta svåra snöoväder! Vi vill även skicka med ett tack till dig som hjälper dina grannar som behöver hjälp.❤️