Så blir din hyra för 2018

Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen kommit överens om en hyreshöjning på 0,95 procent för år 2018. Den nya hyran gäller från och med 1 januari och berör samtliga lägenheter, bilplatser, lokaler och förråd med förhandlingsklausul. Hyror för studentbostäder höjs med 0,95 procent från den 1 juli.

Eftersom hyresavi för januari månad redan skickats ut, kommer retroaktiv hyreshöjning för januari månad att debiteras på februari-avin.

De hyresintäkter vi får ska täcka de kostnader vi har för reparationer, underhåll, fastighetsskötsel, uppvärmning, löner, sociala avgifter, avskrivningar, räntor, övriga driftskostnader och taxebundna utgifter som vatten, el och sophämtning.

Utifrån våra hyresintäkter planerar vi vår verksamhet för att kunna skapa ett så bra och prisvärt boende som möjligt för dig som hyresgäst.

Räkneexempel

För ett hushåll som betalar 6 000 kr i hyra för sin lägenhet betyder uppgörelsen om 0,95 procent att månadshyran höjs med 57 kr.