Övikshem köper fastighet för att skapa fler Trygghetsboenden i Örnsköldsvik

Övikshems vd Lars Österlund (tv) och Mattias Persson (th), Mark & Exploateringschef, Örnsköldsviks kommun.

Bildtext: Övikshems vd Lars Österlund (tv) och Mattias Persson (th), Mark & Exploateringschef, Örnsköldsviks kommun.

Tidigare under veckan fastslog kommunfullmäktige beslutet om att sälja fastigheten Norrlungånger 3:35 till kommunalägda Övikshem och köpet gick igenom torsdagen den 19 december 2019. Fastigheten innehåller idag Söränget servicehus.

Övikshem har som avsikt att konvertera Söränget till ett Trygghetsboende, ett boende för personer som är över 70 år som prioriterar trygghet och social samvaro.

Det känns väldigt roligt att få utöka vårt bestånd med ytterligare ett Trygghetsboende och vi ser fram mot att få starta igång denna process, säger Lars Österlund, vd på Övikshem. Vi har sedan tidigare Trygghetsboendet Linden som är mycket populärt och vi har länge sett ett behov av att utveckla detta koncept. Söränget ger oss rätt förutsättningar för att skapa något bra och möta en stor efterfrågan hos våra kunder.

Örnsköldsvik kommun kommer att fortsätta förvalta fastigheten fram till den 1 maj 2020 då övertagandet går igenom.