Övikshem går med i Allmännyttans klimatinitiativ

AB Övikshem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Lars Österlund, vd för AB Övikshem och Mikael Breilin, ordförande för AB Övikshem

 

Bakom klimatinitiativet står branschorganisationen Sveriges Allmännytta som genom samverkan, ambitiösa mål och ett aktivt erfarenhetsutbyte arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser. Hittills har 173 företag med sammanlagt 677 000 lägenheter anslutit sig till initiativet och nu går även Övikshem med.

Vi vill vara med och skapa förutsättningar för kommande generationer. Genom Allmännyttans klimatinitiativ får vi verktyg att tillsammans med hela allmännyttan göra skillnad, säger Lars Österlund, vd för AB Övikshem.

Klimatinitiativet har två övergripande mål: en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). Övikshem har sedan år 2007 minskat bolagets energiförbrukning med över 20 procent och investerar nu för framtiden.

Som kommunens största fastighetsägare är det viktigt att Övikshem är ett modernt företag som ligger i framkant och tar stort ansvar i hållbarhetsfrågor, säger Mikael Breilin, ordförande för AB Övikshem.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ
https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.