Montering av 850 referensgivare

Nu i september monterar vi referensgivare i 850 lägenheter runt om i våra bostadsområden. Dessa referensgivare är sammankopplade med fastigheternas värmesystem och hjälper till att styra systemen på ett smart sätt. Arbetet utförs av EcoGuard och berörda hyresgäster har informerats per post.