Årets hyresförhandling är nu klar

Varje år förhandlar Övikshem hyrorna med Hyresgästföreningen och nu är förhandlingen för 2021 års hyror klar.

I årets förhandling tog Övikshem och Hyresgästföreningen hjälp av Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling i förhandlingen. Vi har nu enats om en hyreshöjning på 1,7 procent från den 1 april 2021.

1,7 procent kan låta högt, men den nya hyran gäller från den 1 april och sett över ett helt år höjs hyrorna med 1,28 procent på årsbasis, säger Lars Österlund vd för AB Övikshem. Den hyreshöjning som nu genomförs ligger långt under den nivå som bolaget yrkat på, vilket gör att utrymmet för underhåll och åtgärder på utemiljöer begränsas kraftigt.

Hyreshöjningen berör samtliga lägenheter, bilplatser, lokaler och förråd med förhandlingsklausul.

Den nya hyran gäller från 1 april 2021, och på hyresavin i maj betalar du därför en retroaktiv höjning för april månad. På grund av hyresförändringen kan hyresavin i maj komma något senare.

Varför höjer Övikshem hyrorna?
Varje år förhandlar vi om hyreshöjningar. Vi gör det för att våra kostnader ökar och för att vi ska kunna ha möjlighet att renovera, underhålla, utveckla våra fastigheter.

Vad används hyran till?
De hyresintäkter vi får ska täcka de kostnader vi har för reparationer, underhåll, fastighetsskötsel, uppvärmning, löner, sociala avgifter, avskrivningar, räntor, övriga driftskostnader och taxebundna utgifter som vatten, el och sophämtning.

Hur räknar jag ut min nya hyra?
För att räkna ut din nya hyra multiplicerar du din nuvarande hyra med 1,017. För ett hushåll som betalar 5 000 kr i hyra för sin lägenhet betyder uppgörelsen om 1,7 procent att månadshyran höjs med 85 kr.

Frågor?
Har du frågor är du välkommen att kontakta kundcenter på tfn 0660-29 93 50 vardagar mellan kl 9.00-15.00.