Energi och miljö

I vår gröna omtanke om våra hyresgäster och vår miljö arbetar vi med ständiga förbättringar på miljöområdet. Arbetet omfattar hela vår verksamhet, från byggmaterial till boendemiljö.

Allmännyttans klimatinitiativ

AB Övikshem är med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Bakom klimatinitiativet står branschorganisationen Sveriges Allmännytta som genom samverkan, ambitiösa mål och ett aktivt erfarenhetsutbyte arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatinitiativet har två övergripande mål: en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). Övikshem har sedan år 2007 minskat bolagets energiförbrukning med över 20 procent och arbetar nu aktivt för att uppnå målen inom Allmännyttans klimatinitiativ.   

Hjälpte informationen på sidan dig?