Vad är ett produktnummer?

Produktnummer är en numrering som vi använder oss av i vårt fastighetssystem. Varje hyresobjekt har ett eget produktnummer. 

Hjälpte informationen på sidan dig?