Den första i månaden är en lördag, när får jag flytta in?

Infaller den 1:a i månaden en lördag, söndag eller helgdag ska tillträde ske nästa vardag klockan 13.00 om inte annat bestämts.

Hittade du den information du sökte?