Preliminär tidplan för Valhallavägen 38 A-U

Badrumsrenoveringen med stambyte kommer att starta på Valhallavägen 38 U den 19 oktober 2020. Berörda hyresgäster har fått utförligare information om detta.

En preliminär tidplan för hela Valhallavägen 38 A-U finns nu uppsatt i varje trapphus. Vi återkommer till dig med mer information innan det är dags för ditt badrum att renoveras.

Preliminär tidplan

Tidplanen är preliminär vilket betyder att den kan komma att ändras. Vi kommer då uppdatera vår information. Här kan du se när badrumsrenoveringen preliminärt kommer starta och hur länge den kommer att pågå på varje adress.

Valhallavägen 38 S-U
Preliminärt oktober år 2020 till mars år 2021, Valhallavägen 38 S startar i januari år 2021

Valhallavägen 38 M-R

Preliminärt februari år 2021 till juni år 2021

Valhallavägen 38 G-L

Preliminärt april år 2021 till november år 2021

Valhallavägen 38 C-F

Preliminärt oktober år 2021 till mars år 2022

Valhallavägen 38 A-B

Preliminärt februari år 2022 till maj år 2022­

Hittade du den information du sökte?