Tidplan för Stiftelsevägen 3

Denna tidplan är preliminär och kan komma att justeras vid behov. Det fyrsiffriga numret är de fyra sista siffrorna i ditt produktnummer. Du hittar det till vänster på trapphusbladet som sitter i respektive trapphus.

Stiftelsevägen 3 A

Lägenhet 1101, 1201, 1301
Startdatum 15 augusti, preliminärt slutdatum 9 september

Lägenhet 1001, 1102, 1202, 1302
Startdatum 5 september, preliminärt slutdatum 30 september

Lägenhet 1103, 1203, 1303
Startdatum 26 september, preliminärt slutdatum 21 oktober

Stiftelsevägen 3B

Lägenhet 2101, 2201, 2301
Startdatum 17 oktober, preliminärt slutdatum 11 november

Lägenhet 2102, 2202, 2302
Startdatum 7 november, preliminärt slutdatum 2 december

Stiftelsevägen 3 C

Lägenhet 3101, 3201, 3301
Startdatum 21 november, preliminärt slutdatum 16 december

Lägenhet 3102, 3202, 3302
Startdatum 9 januari 2023, preliminärt slutdatum 3 februari 2023

Lägenhet 3103, 3203, 3303
Startdatum 30 januari 2023, preliminärt slutdatum 24 februari 2023

Hjälpte informationen på sidan dig?