Tidplan för Bruksvägen 100

Dessa är preliminära datum som kan komma att ändras. Det fyrsiffriga numret är de fyra sista siffrorna i ditt produktnummer. Du hittar det till vänster på trapphusbladet som sitter i respektive trapphus.

Bruksvägen 100 A, 1101, 1201, 1301
Startdatum 9 januari 2023, preliminärt slutdatum 6 februari 2023

Bruksvägen 100 A, 1102, 1202, 1302
Startdatum 23 januari 2023, preliminärt slutdatum 20 februari 2023

Bruksvägen 100 A, 1103, 1203, 1303
Startdatum 6 februari 2023, preliminärt slutdatum 6 mars 2023

Bruksvägen 100B, 2101, 2201, 2301
Startdatum 20 februari 2023, preliminärt slutdatum 20 mars 2023

Bruksvägen 100 B, 2102, 2202, 2302
Startdatum 6 mars 2023, preliminärt slutdatum 3 april 2023

Bruksvägen 100 C, 3101, 3201, 3301
Startdatum 20 mars 2023, preliminärt slutdatum 17 april 2023

Bruksvägen 100 C, 3102, 3202, 3302
Startdatum 3 april 2023, preliminärt slutdatum 2 maj 2023

Bruksvägen 100 C, 3103, 3203, 3303
Startdatum 17 april 2023, preliminärt slutdatum 15 maj 2023

Hjälpte informationen på sidan dig?