Köks- och badrumsrenovering i Husum

Vi kommer att renovera nästan 100 kök och badrum i våra fastigheter i Husum. Renoveringsarbetet startar vid Pensionärshemsvägen 6 i slutet av september 2021 och går därefter vidare till Stiftelsevägen 2–3 och Bruksvägen 100 under år 2022. Huvudentreprenör är Byggteamet i Örnsköldsvik AB.

Informationsmöte

Innan renoveringen startar kommer du som hyresgäst att bli inbjuden till ett informationsmöte där vi berättar hur renoveringen kommer att gå till samt vilka entreprenörer som kommer att arbeta i bostadsområdet. Du kommer även få skriftlig information om renoveringsarbetet samt en aktuell tidplan.

Pensionärshemsvägen 6

Du som bor på Pensionärshemsvägen 6 är välkommen till informationsmöte på Pensionärshemsvägen 6D onsdag den 15 september kl. 17.30-18.30.

Stiftelsevägen 2-3 och Bruksvägen 100

Du som bor på Stiftelsevägen 2–3 samt Bruksvägen 100 kommer att bjudas in till ett informationsmöte i slutet av detta år eller i början av nästa år.

Information via e-post och sms

För att vi på snabbast och bästa sätt ska kunna ge dig aktuell information om projektet kommer vi använda våra digitala kanaler. Detta innebär att du kommer få vår information via e-post eller sms. Kontrollera gärna dina kontaktuppgifter på Mina sidor. Om du inte har e-post eller mobiltelefon kommer vi att skicka informationen per post eller kontakta dig på annat sätt.

Inventering och kontrollmätning

Innan renoveringsarbetet startar kommer vi behöva komma in i din lägenhet för att göra en fuktinventering av ditt badrum och en kontrollmätning av ditt kök. Vi kontaktar dig via brev innan dessa åtgärder för att komma överens om användning av huvudnyckel.

Har du frågor?

Har du frågor och funderingar kring renoveringsarbetet är du välkommen att kontakta projektledare Mikael Sellin på tfn 0660-29 93 74, e-post mikael.sellin@ovikshem.se.

Så här går det till

Under tiden för renoveringen (cirka 30 kalenderdagar per lägenhet) kommer du inte kunna använda ditt kök eller ditt badrum/wc. I köken kommer köksinredning och vitvaror att bytas samt ytskikt målas. Även badrummet kommer totalrenoveras och få nya ytskikt och inredning. Har du en extra wc kommer även den att renoveras.

Vi kommer även att göra ett stambyte där alla vattenledningar och avloppsrör i fastigheten byts ut samt att el i lägenheterna byts ut.

I samband med renoveringsarbetet kommer även lägenhetsdörrar att bytas på Stiftelsevägen 2-3. Vi kommer även bygga om entréerna till Stiftelsevägen 2.

Ersättningsboende

Renoveringstiden kan upplevas som en jobbig period med störande ljud, damm och byggarbetare i ditt hem. Eftersom både kök och badrum ska renoveras
samtidigt kommer du bli erbjuden att flytta till en möblerad ersättningslägenhet under den tid som renoveringen pågår i din lägenhet. De ersättningslägenheter som vi erbjuder finns på Pensionärshemsvägen 6, Stiftelsevägen 2–3 och Bruksvägen 100. Det är tyvärr inte möjligt att själv välja vilken ersättningslägenhet du önskar.

Har du särskilda behov kontakta vår hyresgästsamordnare Hussam Rashed på tfn 0660-29 93 56, e-post hussam.rashed@ovikshem.se eller 

Hyreskompensation

Som kompensation för att du inte kan använda ditt kök och badrum/wc kommer du under denna tid få reducerad hyra med 60 procent. Vid ett ersättningsboende utgår ingen hyresreduktion. Hyresreduktionen dras på nästkommande hyra efter att renoveringen är slutbesiktad i din lägenhet.

Vad kostar det?

Samtliga hyresförändringar är förhandlade med Hyresgästföreningen.


Hyreshöjning

Storlek

Bruksvägen 100,
Pensionärshemsvägen 6

Stiftelsevägen 2-3

1 RoK

+425 kr/månad

+485 kr/månad

2-4 RoK

+590 kr/månad

+650 kr/månad

Individuell mätning av varmvatten

Efter badrumsrenoveringen kommer vi även införa individuell mätning av varmvatten, dels ur miljösynpunkt dels för att leva upp till ställda lagkrav gällande energimätning i byggnader. Detta innebär att du får en hyressänkning och fortsättningsvis bara kommer att betala för din egen faktiska förbrukning av varmvatten, istället för kollektivets.

Eftersom varmvatten inte kommer att ingå i grundhyran utan mätas individuellt kommer din grundhyra att sänkas motsvarande en normalförbrukning av varmvatten för din lägenhetsstorlek. Din förbrukning av varmvatten kommer istället att debiteras via hyresavin två månader i efterhand till en kostnad av 66 kr/kubikmeter. Om dina kostnader för varmvatten kommer att öka eller minska jämfört mot idag beror på hur mycket varmvatten du förbrukar.

Här kan du följa renoveringsarbetet

Vi publicerar här korta notiser om renoveringsarbetet när projektet har startat.


 • Uppdaterad tidplan - nya datum för A, D och E
  Läs mer

 • Tidplan för Pensionärshemsvägen 6
  Läs mer

 • Informationsmapp till Pensionärshemsvägen 6
  Läs mer

 • Våtrumsmatta i badrum
  Läs mer

 • Diskmaskin som tillval
  Läs mer

Ställ en fråga


Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter
Hittade du den information du sökte?