Kund­undersökning

Din åsikt räknas och vi vill veta hur du trivs i ditt boende och med oss som hyresvärd. Därför genomför vi kontinuerliga kundundersökningar. Genom att delta är du med och påverkar ditt boende, och underlaget som vi får in via under­sökningen har stor betydelse när vi planerar och prioriterar vår verksamhet.

Alla hyresgäster får kundenkäten en gång per år, men inte vid samma tillfälle eftersom utskicket sprids slumpmässigt över hela året. Det innebär att du kan få vår undersökning i till exempel april medan din granne får den i november.

Alla som har sin e-postadress registrerad på Mina sidor får kundundersökningen via e-post. De hyresgäster som inte svarar på undersökningen digitalt får hem den i brevlådan.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!


Hjälpte informationen på sidan dig?