Badrumsrenovering Valhallavägen 38

Just nu renoverar vi badrummen på Valhallavägen 38, totalt ingår cirka 170 lägenheter. Renoveringsarbetet startade på Valhallavägen 38 U i oktober år 2020 och kommer att pågå fram till och med år 2022 när det avslutas på Valhallavägen 38 A.

I samband med badrumsrenoveringen genomförs också ett stambyte där alla vatten- och avloppsledningar i fastigheten byts ut. Vi installerar även ett nytt ventilationssystem och inför individuell mätning av varmvatten.

Informationsmapp istället för trapphusmöte

På grund av covid-19 kommer vi inte bjuda in till trapphusmöten utan istället dela ut skriftlig information. Du kommer i god tid innan renoveringsarbetet startar i din lägenhet att få en informationsmapp som beskriver hur renoveringsarbetet kommer att gå till samt en aktuell tidplan.

Har du frågor?

Har du frågor och funderingar kring kommande renoveringsarbete är du välkommen att kontakta vår hyresgästsamordnare Hussam Rashed på tfn 0660-29 93 56, e-post hussam.rashed@ovikshem.se eller projektledare Joakim Berggren på tfn 0660-29 93 73, e-post joakim.berggren@ovikshem.se.

Renoveringsarbetet

Under renoveringstiden (cirka 35-40 kalenderdagar) kommer du inte kunna använda ditt badrum (samt ev. wc). Renoveringstiden kan upplevas som en jobbig period med störande ljud, damm och byggarbetare i ditt hem.

Under den tid som smittspridningen av covid-19 var som störst erbjöd vi alla hyresgäster en ersättningslägenhet under renoveringstiden. Vi följer utvecklingen och kommer fortsätta använda ersättningslägenheter till dess att en ny bedömning görs. Vi återkommer till dig med våra rutiner kring covid-19 innan det är dags för ditt badrum att renoveras.

Ersättningslägenhet

Ersättningslägenheterna är möblerade lägenheter som finns på Valhalla, Sörliden men även i centrum. Du behöver inte betala någon hyra för ersättningslägenheten utan betalar din hyra som vanligt för din ordinarie lägenhet.

Kontakta gärna vår hyresgästsamordnare för mer information om ersättningsboende eller om du väljer att ordna ett eget tillfälligt boende under renoveringstiden.

Vanliga frågor och svar om ersättningslägenheter.

Hyreskompensation

Som kompensation för att du inte kan använda ditt badrum/wc under renoveringstiden kommer du få reducerad hyra med 40 procent för den tid du inte kunnat använda ditt badrum/wc. Hyresreduktionen dras på nästkommande hyra efter att hela huset är klart. Vid ett eventuellt ersättningsboende utgår ingen hyreskompensation. Om du istället för att flytta till någon av våra ersättningslägenheter väljer att ordna ett annat eget tillfälligt boende har du rätt till hyreskompensation.

Vad kostar det?

Badrumsrenovering med stambyte och installation av nytt ventilationssystem är standardhöjande åtgärder som kommer att innebära en hyreshöjning efter arbetet är klart och en slutbesiktning är genomförd. Du som hyr en studentlägenhet eller rum i KomBo-lägenhet berörs inte av någon hyresjustering.

Alla hyresjusteringar är förhandlade med Hyresgästföreningen. För badrumsrenovering med stambyte kommer din grundhyra att höjas med 410 kr. Höjningen sker efter en slutbesiktning är genomförd.

Varmvatten kommer inte längre ingå i hyran utan mätas individuellt och debiteras separat via hyresavin, till en kostnad av 66 kr/kubikmeter. Din grundhyra sänks istället motsvarande en normalförbrukning för din lägenhetsstorlek.

Efter installation av nytt ventilationssystem kommer hyran att höjas med 2 procent. Höjningen delas upp i två steg – hälften efter slutbesiktning och den andra hälften efter ytterligare tre månader.

Här kan du följa renoveringsarbetet


 • Bilder från renoverade badrum i bostadsområdet
  Läs mer

 • Information till Valhallavägen 38 G-K
  Läs mer

 • Tidplan Valhallavägen 38 G-K
  Läs mer

 • Tidplan Valhallavägen 38 C-F
  Läs mer

 • Åtgärder på Valhallavägen 38 S-U
  Läs mer

 • Preliminär tidplan Valhallavägen 38 S-K
  Läs mer

 • Vanliga frågor under renoveringen
  Läs mer

 • Vanliga frågor om ersättningslägenhet
  Läs mer

 • Uppdaterade rutiner med anledning av covid-19
  Läs mer

 • Planerat strömavbrott 18 november för Valhallavägen 38 S-U
  Läs mer

Ställ en fråga


Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter
Hittade du den information du sökte?