Badrumsrenovering Valhallavägen 38

Just nu renoverar vi badrummen på Valhallavägen 38, totalt ingår cirka 170 lägenheter. Arbetet startade hösten år 2020 på Valhallavägen 38 U och kommer att avslutas våren 2022 på Valhallavägen 38 A.

I samband med badrumsrenoveringen genomförs också ett stambyte där alla vatten- och avloppsledningar i fastigheten byts ut. Vi installerar även ett nytt ventilationssystem och inför individuell mätning av varmvatten. Renoveringsarbetet beräknas ta cirka 35–40 kalenderdagar per lägenhet och pågår vardagar kl. 07–18.

Interiörbild från renoverat badrum

Informationsmapp och trapphusmöte

Innan det är dags för din lägenhet att renoveras kommer du få en informationsmapp i din brevlåda. Du kommer även bli inbjuden till ett informationsmöte där du har möjlighet att ställa frågor. Inbjudan skickas ut per mail och sms. Det kommer även att sättas upp anslag i trapphuset.

Har du frågor?

Har du frågor och funderingar kring kommande renoveringsarbete är du välkommen att kontakta vår projektledare Joakim Berggren på tfn 0660-29 93 73, e-post joakim.berggren@ovikshem.se.

Du kan bo kvar i din lägenhet

Under den tid som smittspridningen av covid-19 var som störst evakuerade vi alla hyresgäster för att undvika ökad smittspridning. Från och med oktober 2021 kommer vi återgå till kvarboende under renoveringstiden. Det innebär att du kommer kunna bo kvar i din lägenhet men inte använda ditt badrum. Du kommer istället få använda den hygienbod som placeras utanför ditt trapphus. Varje hygienbod innehåller fyra låsbara toaletter med dusch.

Exteriörbild för hygienbod

Exteriörbild för hygienbod

Interiörbild från hygienbod

Interiörbild hygienbod

Sluss från trapphus till hygienbod

Från trapphus till hygienbod

Ersättningsboende den första veckan

Renoveringstiden kan upplevas som en besvärlig tid med damm, störande ljud och byggarbetare i ditt hem. För att byta vatten- och avloppsledningar, golvbrunn samt montera nya ventilationskanaler kommer entreprenörerna borra och bila i betong, vilket medför att det bullrar och dammar. Ljud från bilning/borrning i stommen sprider sig lätt genom hela huset.

Av omtanke om dig som hyresgäst och för att underlätta din vardag kommer du bli erbjuden att bo i en möblerad ersättningslägenhet under den första veckan av renoveringstiden då många störande arbeten kommer att pågå i din lägenhet.

Korridor- och KomBo-boende

Arbetet i KomBo och korridorboende ser lite annorlunda ut än övriga lägenheter. Vi kommer tyvärr inte kunna erbjuda ersättningslägenhet för dig som bor i korridorboende. Du som bor i ett KomBo-boende kommer få möjlighet att dela ersättningslägenhet med andra som bor i KomBo-boende.

Boka ersättningsboende för första veckan

Kontakta vår hyresgästsamordnare Hussam Rashed på tfn 0660-29 93 56 eller via e-post hussam.rashed@ovikshem.se för att boka ersättningslägenhet för den första veckan. Prata även med Hussam om du har särskilda hälsoskäl som gör att du inte kan bo kvar i din lägenhet under renoveringstiden. Vi har ett begränsat antal ersättningslägenheter som fördelas efter störst behov.

Ocab i Övik AB hjälper till att lämna ut och ta tillbaka nycklar till
ersättningslägenheterna. Du kommer få ett meddelande från Ocab när du ska hämta och återlämna nycklar. Kom ihåg att städa ersättningslägenheten efter dig så att den är välstädad när nästa hyresgäst kommer.

Hyreskompensation

Som kompensation för att du inte kan använda ditt badrum/wc under renoveringstiden kommer du få reducerad hyra med 40 procent för den tid du inte kunnat använda ditt badrum/wc. Hyresreduktionen dras på nästkommande hyra efter att hela huset är klart. För tid i ersättningsboende utgår ingen hyreskompensation.

Vad kostar det?

Badrumsrenovering med stambyte och installation av nytt ventilationssystem är standardhöjande åtgärder som kommer att innebära en hyreshöjning efter arbetet är klart och en slutbesiktning är genomförd. Du som hyr en studentlägenhet eller rum i KomBo-lägenhet berörs inte av någon hyresjustering.

Alla hyresjusteringar är förhandlade med Hyresgästföreningen. För badrumsrenovering med stambyte kommer din grundhyra att höjas med 410 kr. Höjningen sker efter en slutbesiktning är genomförd.

Varmvatten kommer inte längre ingå i hyran utan mätas individuellt och debiteras separat via hyresavin, till en kostnad av 66 kr/kubikmeter. Din grundhyra sänks istället motsvarande en normalförbrukning för din lägenhetsstorlek.

Efter installation av nytt ventilationssystem kommer hyran att höjas med 2 procent. Höjningen delas upp i två steg – hälften efter slutbesiktning och den andra hälften efter ytterligare tre månader.

Här kan du följa renoveringsarbetet


 • Uppdaterad tidplan för Valhallavägen 38 C-F
  Läs mer

 • Dina förberedelser
  Läs mer

 • Information till Valhallavägen 38 C-F
  Läs mer

 • Inbjudan till informationsmöte Valhallavägen 38 C-D

  Läs mer

 • Inbjudan till informationsmöte Valhallavägen 38 E-F

  Läs mer

 • Planerade åtgärder för en bättre utemiljö på Valhallavägen 38
  Läs mer

 • Information till Valhallavägen 38 C-G
  Läs mer

 • Bilder från renoverade badrum i bostadsområdet
  Läs mer

 • Information till Valhallavägen 38 G-K
  Läs mer

 • Tidplan Valhallavägen 38 G-K
  Läs mer

 • Tidplan Valhallavägen 38 C-F
  Läs mer

 • Åtgärder på Valhallavägen 38 S-U
  Läs mer

 • Preliminär tidplan Valhallavägen 38 S-K
  Läs mer

 • Vanliga frågor under renoveringen
  Läs mer

 • Vanliga frågor om ersättningslägenhet
  Läs mer

 • Uppdaterade rutiner med anledning av covid-19
  Läs mer

 • Planerat strömavbrott 18 november för Valhallavägen 38 S-U
  Läs mer

 • Planerad vattenavstängning torsdag den 12 november
  Läs mer

 • Uppdaterad tidplan för Valhallavägen 38 U, T och första delen av R
  Läs mer

 • Preliminär tidplan för Valhallavägen 38 A-U
  Läs mer

 • Kontrollmätning Valhallavägen 38 M-T
  Läs mer

 • Preliminär start på Valhallavägen 38 U i oktober
  Läs mer

 • Förberedelser inför projektstart
  Läs mer

 • Kontrollmätning inför kommande badrumsrenovering
  Läs mer

Ställ en fråga


Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter
Hittade du den information du sökte?