Blanketter

Här har vi samlat våra vanligaste blanketter.

Autogiro

Autogiro är gratis och innebär att pengar till din hyra överförs automatiskt från ditt konto till Övikshem i slutet av varje månad. Med autogiro kan du vara säker på att hyran alltid blir betald i tid.

Autogiroanmalan.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Andrahandsuthyrning, inneboende och lägenhetsbyte

Från den 1 oktober 2019 gäller nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand samt regler för inneboende och lägenhetsbyte.

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd

För att hyra ut din hyresrätt i andra hand behöver du vårt tillstånd. Om du hyr ut i andra hand utan tillstånd riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Ansökan om andrahandsuthyrning.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Fullmakt vid andrahandsuthyrning.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Information till andrahandshyresgäst.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Personuppgifter vid andrahandsuthyrning.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Provsammanboende.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

När du fått tillstånd av oss att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra.

Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från oss.

Lägenhetsbyte ska godkännas

För att få byta din hyresrätt med annan hyresrätt behöver du tillstånd från oss. Både du och den hyresgäst som du vill byta med behöver också som huvudregel ha bott i sin lägenhet i 1 år för att vi ska godkänna bytet. Vi godkänner inte byte till bostadsrätt eller villa.

Förutsättningen för bytet är att båda parter avser att bo permanent i den andra bostaden. Enligt hyreslagen ska du vid ett byte som hyresgäst visa att du har beaktansvärda skäl. Det kan till exempel vara så att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver en mindre eller större bostad.

Ansökan om att byta bostad med annan hyresgäst.pdfPDF (öppnas i ett nytt fönster)

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott

Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Överlåtelse

Du som hyresgäst har under vissa förutsättningar rätt att överlåta ditt hyreskontrakt. Överlåtelse kan endast ske till make, maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden eller barn. 

Ansökan om överlåtelse av hyresavtal.pdfPDF (öppnas i ett nytt fönster)

Fullmakt för nycklar

Fullmakt för att kvittera ut nycklar.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Fullmakt för att lämna ut nycklar till inflyttande hyresgäst.pdfPDF (öppnas i nytt fönster)

Uppsägning

Flytta ut

Uppsägning

När du vill avsluta ditt hyresavtal och flytta ska du skicka in en skriftlig uppsägning. Det kan du göra genom att signera uppsägningen som finns på sida 2 i ditt hyresavtal och skicka till oss per post, lämna in i vår reception eller i vår postlåda utanför vår entré på Sjögatan 4A. Vi tar även emot skriftliga uppsägningar via mail till e-postadress info@ovikshem.se. Tänk på att uppge namn och produktnummer för det objekt du önskar säga upp.  

Viktigt att notera att en uppsägning måste komma in innan den sista i månaden för att den ska börja gälla från den 1:a månaden efter.

Uppsägningstiden är tre månader räknat från kommande månadsskifte. Om du exempelvis säger upp din lägenhet den 5 mars börjar uppsägningstiden att räknas från den 1 april och tre månader framåt. Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad.

Du kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta medges endast om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare. Lägenheten erbjuds inte efter vem som kan ta den till önskat uppsägningsdatum utan hyrs ut enligt vår uthyrningspolicy.

Om du också hyr garage, parkeringsplats eller förråd avslutas de automatiskt i samband med uppsägning av lägenheten. 

Blanketten: Uppsägning.pdfPDF (öppnas i ett nytt fönster) 

Hittade du den information du sökte?