När du flyttar

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så att du får rätt folkbokföringsadress. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla änd­rade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du hittar ditt lägenhetsnummer i ditt hyresavtal.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Skillnaden mellan lägenhetsnummer och produktnummer

Hemförsäkring

Det är väldigt viktigt att du som hyresgäst har en egen hemförsäkring. Om du drabbas av brand, inbrott eller någon annan olycka kan det bli väldigt dyrt för dig utan hemförsäkring. Kontakta ett försäkringsbolag redan idag för att teckna en hemförsäkring, om du inte redan har en. Byter du bostad ska du även anmäla flytten till ditt försäkringsbolag. Vill du jämföra olika hemförsäkringar kan du besöka konsumentservice.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hushållsel

Leverantör av elnätet är bundet till fastigheten men du kan själv välja vilken leverantör av hushållsel du vill ha. Du ansvarar  själv för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel när du flyttar. På elskling.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du jämföra elpriser och elavtal.

Flytta in

Hämta nycklar

Du är välkommen att hämta dina nycklar hos kundcenter från kl. 13 första vardagen då ditt hyresavtal börjar gälla. För att få kvittera ut nycklarna måste du ha betalt din första hyra. Ta med det undertecknade avtalet, legitimation och ett kvitto på att din första hyra är betald.

Besikta lägenheten

Innan du flyttar in har fastighetsvärden gjort en förbesiktning av din lägenhet och skrivit ned eventuella fel som finns i lägenheten i ett besiktningsprotokoll. Vi besiktar inte städningen av lägenheten i samband med utflyttning. Kontakta kundcenter om du är missnöjd med den flyttstädning som utflyttande hyresgäst har gjort eller om du upptäcker några fel i din lägenhet som inte finns upptaget i besiktningsprotokollet.

Parkera bilen

När du flyttar in kan du behöva ett tillfälligt parkeringstillstånd för att parkera utanför porten när du lastar ur bilen. Det får du av kundcenter när du kvitterar ut dina lägenhetsnycklar.

Flytta ut

Uppsägning

När du vill avsluta ditt hyresavtal och flytta ska du skicka in en skriftlig uppsägning. Det kan du göra genom att signera uppsägningen som finns på sida 2 i ditt hyresavtal och skicka till oss per post, lämna in i vår reception eller i vår postlåda utanför vår entré på Sjögatan 4A. Vi tar även emot skriftliga uppsägningar via mail till e-postadress info@ovikshem.se. Tänk på att uppge namn och produktnummer för det objekt du önskar säga upp.  

Viktigt att notera att en uppsägning måste komma in innan den sista i månaden för att den ska börja gälla från den 1:a månaden efter.

Uppsägningstiden är tre månader räknat från kommande månadsskifte. Om du exempelvis säger upp din lägenhet den 5 mars börjar uppsägningstiden att räknas från den 1 april och tre månader framåt. Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad.

Du kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta medges endast om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare. Lägenheten erbjuds inte efter vem som kan ta den till önskat uppsägningsdatum utan hyrs ut enligt vår uthyrningspolicy.

Om du också hyr garage, parkeringsplats eller förråd avslutas de automatiskt i samband med uppsägning av lägenheten. 

Blanketten: Uppsägning.pdfPDF (öppnas i ett nytt fönster) 

Besiktning

Efter uppsägning kommer vi att göra en förbesiktning samt en avflyttningsbesiktning av din lägenhet. Förbesiktningen sker kort efter att du sagt upp lägenheten och avflyttningsbesiktningen i slutet av din uppsägningstid. Vi återkommer till dig för tidsbokning av besiktning.

Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara vid besiktningen. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (t.ex. dörrar och hatthyllor) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Visning av lägenheten

När du har sagt upp din lägenhet bör du vara beredd på att visa den för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar de kontakt med dig för att komma överens om en lämplig tid.

Flyttstädning

När du flyttstädar ska du städa extra noga så att nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan att behöva städa. Tänk på att alla utrymmen som hör bostaden till ska städas, gäller även balkong/uteplats, förråd och garage. Om lägenheten inte är städad, kommer vi att debitera dig för städkostnaden.

Följ gärna vår Checklista vid avflyttningsstädning.pdf.PDF (öppnas i nytt fönster)

Utflyttningsdagen

Utflyttningsdagen är den första i månaden. Infaller den första under en helg är flyttdagen den första vardagen i månaden. Utflyttning ska vara klar klockan 10.00 på utflyttningsdagen, då ska bostaden, förråd och eventuellt garage, vara tömda och noggrant städade. Inga egna saker får finnas kvar och nycklarna ska vara återlämnade i tid. Behöver du ett tillfälligt parkeringstillstånd för bilen i samband med att du flyttar ut kan du kontakta kundcenter.

Lämna tillbaka nycklar

Du måste lämna tillbaka alla nycklar när du flyttar, även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar och taggar till motorvärmare, förråd, tvättstuga och port. Nycklarna lämnar du till kundcenter senast kl. 10.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar oss att byta lås. 

Eget fibernätsavtal

Har du ett eget fibernätsavtal får du inte glömma att säga upp den när du flyttar.

Byte av lägenhet inom Övikshem

När du har blivit erbjuden, tackat JA, och blivit godkänd för den nya lägenheten du sökt så kommer fastighetsvärden inom 3-4 dagar att kontakta dig för att boka tid för en omflyttningsbesiktning. Det innebär att fastighetsvärden kommer hem till dig och gör en första besiktning av din nuvarande lägenhet för att kontrollera skicket på den och bedöma eventuella skador som kan ha orsakats av onormalt slitage. Skulle sådana skador finnas och det även leder till en besiktningsfaktura till dig som kund, så skall den uppkomna skulden regleras i sin helhet innan avtal på den nya lägenheten kan tecknas. Väljer du att inte reglera din skuld tas erbjudandet om den nya lägenheten bort, och du bor kvar i din nuvarande lägenhet.

Uppsägningstiden är 3 månader även vid flytt inom Övikshem, utom när du får ett erbjudande på en ny lägenhet innan den 14:e i månaden, och detta sedan leder till ett hyresavtal, då kan du få tillgodoräkna dig denna månad som uppsägningsmånad.

Hittade du den information du sökte?