Flytta ut

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på – både när det gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här får du information över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Så här gör du för att säga upp din lägenhet

Om du vill avsluta ditt hyresavtal ska du skicka in en skriftlig uppsägning. Har du signerat ditt hyresavtal digitalt via Mina sidor kan du även göra uppsägningen digitalt. Har du ett äldre hyresavtal kan du signera uppsägningen som finns på sida två i ditt hyresavtal och skicka till oss per post, lämna in i vår reception eller i vår postlåda utanför vår entré på Sjögatan 4A. Vi tar även emot skriftliga uppsägningar till e-post info@ovikshem.se. Tänk då på att uppge namn, personnummer, adress, telefonnummer och produktnummer för det objekt du önskar säga upp. Om du också hyr garage, parkeringsplats eller förråd avslutas de automatiskt i samband med uppsägning av lägenheten.  

Uppsägningsblankett Öppnas i nytt fönster.

 • Uppsägnings­tid

  Det är viktigt att din uppsägning kommer in innan den sista i månaden för att den ska börja gälla från den 1:a dagen månaden efter.

  Uppsägningstiden är tre månader räknat från kommande månadsskifte. Om du exempelvis säger upp din lägenhet den 5 mars börjar uppsägningstiden att räknas från den 1 april och tre månader framåt. Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad.

  Du kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta medges endast om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare. Lägenheten erbjuds inte efter vem som kan ta den till önskat uppsägningsdatum utan hyrs ut enligt vår uthyrningspolicy.

När du sagt upp ditt hyresavtal

 • Besiktning

  Efter uppsägning kommer vi att göra en förbesiktning samt en avflyttnings­besiktning av din lägenhet. Förbesikt­ningen sker kort efter att du sagt upp lägenheten och avflyttningsbesiktningen i slutet av din uppsägningstid. Vi åter­kommer till dig för tidsbokning av besiktning.

  Du får alltid en kopia av besiktnings­protokollet även om du inte kan närvara vid besiktningen. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (till exempel dörrar och hatthyllor) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättnings­­­skyldig.

 • Visning av lägenheten

  När du har sagt upp din lägenhet ska du vara beredd på att visa den för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar de kontakt med dig för att komma överens om en lämplig tid. I din uppsägningsblankett får du godkänna om du tillåter att vi ut dina kontaktuppgifter till de som ska titta på lägenheten.

  Mer information om visning under coronapandemin.

 • Flyttstädning

  När du flyttstädar ska du städa extra noga så att nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan att behöva städa. Tänk på att alla utrymmen som hör bostaden till ska städas, gäller även balkong/uteplats, förråd och garage. Om lägenheten inte är städad, kommer vi att debitera dig för städkostnaden.

  Följ gärna vår Checklista vid avflyttningsstädning.pdf. Pdf, 42 kB, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster)

  Instruktionsfilm: Så här gör du en flyttstädning

 • Utflyttnings­dagen

  Tänk på att flytta ut och städa i god tid så att du hinner lämna tillbaka nycklarna i rätt tid. Lägenheten, balkong/uteplats, förråd och eventuellt garage, ska vara tömda och noggrant städade. Inga egna saker får finnas kvar. Behöver du ett tillfälligt parkeringstillstånd för bilen i samband med att du flyttar ut kan du kontakta kundcenter.

 • Eget fibernäts­avtal

  Har du ett eget fibernätsavtal får du inte glömma att säga upp det när du flyttar.

Lämna tillbaka nycklarna

Senast kl. 10.00, den första vardagen efter hyresavtalet gått ut, ska du lämna tillbaka dina nycklar till kundcenter på Sjögatan 4A. Det gör du genom att lägga samtliga nycklar i ett förslutet kuvert som du skriver ditt namn på och lägenhetens produktnummer. Kuvertet lämnar du sedan i brevinkastet till vänster om huvudentrén på Sjögatan 4A. Vänligen observera att inga nycklar får skickas med posten.

Tänk på att samtliga nycklar ska återlämnas, även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar och taggar till motorvärmare, förråd, tvättstuga och entréport. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar oss att byta lås. 

Hittade du den information du sökte?